Slider
Llengües oficials
Choose your language

Automatic translation

CERTIFICAT COVID DIGITAL DE LA UNIÓ EUROPEA (CCD-UE)

ACCÉS AMB EL CCD-UE ALS ESPAIS ON A LES ILLES BALEARS L’ÚS N’ÉS OBLIGATORI

A les Illes Balears, a partir de dissabte 4 de desembre de 2021, les persones majors de 12 anys que vulguin accedir a determinats locals hauran de presentar el CCD-UE, que es pot descarregar al Portal del Pacient i a l'APP CITA PRÈVIA GOIB

CERTIFICAT DE RECUPERACIÓ PER SMS A PERSONES DIAGNOSTICADES DE COVID-19 AMB PROVA D’ANTÍGENS

Les persones a les que el Servei de Salut ha diagnosticat la COVID-19 mitjançant una prova d’antígens rebran un SMS que servirà per acreditar la recuperació de la malaltia a l’hora d’accedir als establiments on és necessari acreditar l'estat de salut en relació a la COVID-19. 
 
Aquest certificat està destinat a persones que no disposen del CCD-UE o el tenen a punt de caducar. 

 • Qui rebrà el SMS de certificació?
  • El missatge el rebran les persones diagnosticades amb prova d’antígens positiva entre l’1 d’agost de 2021 i l’1 de febrer de 2022 què, tenint la pauta completa de primovaccinació encara no han rebut la dosi de reforç.  
  • Del 2 de febrer en endavant, el rebran totes les persones que obtinguin un resultat positiu en una prova d’antígens realitzada en el Servei de Salut. 

  IMPORTANT: les proves d’antígens realitzades a centres sanitaris privats o a farmàcies no generen aquest tipus de SMS. No obstant, podreu sol·licitar que el centre privat us emeti un certificat amb el resultat positiu de la prova que també serà vàlid per accedir als establimets. 

  Pròximament, les proves d’antígens realitzades a les farmàcies adherides al conveni amb el Servei de Salut també generaran un SMS. 

 • Què us permetrà aquest SMS?
  • Accedir als establiments de les Illes Balears on s’exigeix acreditar l’estat de salut davant la COVID-19 amb la mateixa validesa que un CCD-UE de recuperació de la malaltia.
 • Quina serà la validesa dels SMS?
  • Aquests SMS tenen validesa només en l’àmbit territorial de les Illes Balears. 
  • Només es consideren vàlids els SMS en què el remitent és l’IBSALUT.  
  • Els SMS tenen una validesa de 180 dies (6 mesos) des de la realització de la prova. 
 • Com es comprovarà la validesa en accedir als establiments?
  • Heu de presentar el SMS de resultat positiu de la prova d’antígens al responsable de l’establiment juntament amb el document identificatiu que cosnti al SMS que heu rebut: DNI/NIE o Targeta sanitària (codi d’identificació de pacient).
 • Què heu de fer si no rebeu el sms de resultat de prova d’antígens?

  Heu de demanar cita per a resolució d'incidències en un dels punts presencials d’emissió del CCD-UE on us expediran en paper el certificat de prova d'antígens positiva. 

  IMPORTANT: En aquests punts només s’expedeixen certificats de proves d’antígens fetes al Servei de Salut. 


NOTA INFORMATIVA

A partir del 25 de febrer de 2022, les persones diagnosticades de la COVID-19 amb test ràpid d’antígens poden obtenir el CERTIFICAT COVID DIGITAL UE de recuperació per acreditar que han passat la malaltia en els mateixos termes que les persones diagnosticades amb una PCR.


Aquest certificat de recuperació s’emetrà retroactivament als ciutadans i ciutadanes que varen ser diagnosticats amb aquesta tècnica d'ençà del 1r d’octubre de 2021

Com puc obtenir el CERTIFICAT COVID DIGITAL UE de recuperació si he estat diagnosticada de la COVID-19 amb test ràpid d'antígens?

 • Persones que s'han fet la prova en el Servei de Salut
  • Les persones que s'han fet la prova en el Servei de Salut poden obtenir el certificat de recuperació amb els mitjans exposats en aquesta web: Portal del Pacient, APP Cita Prèvia GOIB i punts d’emissió presencial.
 • Persones que s’han fet la prova en un centre privat habilitat per lliurar el CCD-UE
  • Les persones que s’han fet el test ràpid d’antígens en un centre privat habilitat per lliurar el CCD-UE han de sol·licitar-lo a aquell centre.
 • Persones que s'han fet la prova en la xarxa de farmàcies col·laboradores amb el Servei de Salut

  Poden fer-se una prova d'antígens en una de les farmàcies col·laboradores amb el Servei de Salut les persones amb símptomes que tinguin condició de vulnerables: majors de 60 anys, immunodeprimides o dones embarassades. També s'hi faran proves a les persones que necessiten un certificat de prova amb resultat negatiu per viatjar.

  • Si el resultat és positiu podreu obtenir el CCD-UE de recuperació a través del Portal del Pacient o l'APP de Cita Prèvia GOIB a partir dels 11 dies seguint les instruccions que us donaran a la farmàcia.

  • Si el resultat és negatiu us expediran el CCD-UE en el mateix moment.
 • Persones que s’han fet la prova fora de les Illes Balears
  • Les persones que s’han fet la prova fora de les Illes Balears, han de sol·licitar-lo pels mitjans habilitats en el lloc de realització d’aquella. En el cas d’altres comunitats autònomes, també es pot descarregar en el web del Ministeri de Sanitat.

Informació sobre la caducitat del CCD (Certificat Covid Digital)  finalitzada la pandèmia per     COVID-19

S'ha detectat que la validesa dels CCD de vaccinació emesos abans de dia 15 de desembre de 2021 expira el 24 de maig de 2023. Malgrat que s'hagi declarat el final de la pandèmia, alguns països poden mantenir el control sanitari mitjançant el CCD. 

CERTIFICAT COVID DIGITAL UE

Què és el CERTIFICAT COVID DIGITAL DE LA UNIÓ EUROPEA (CCD-UE)?

Un CERTIFICAT COVID DIGITAL UE acredita digitalment que una persona:

Ha estat vaccinada contra la COVID-19
Ha estat vaccinada contra la COVID-19
Test resultat negatiu
S'ha fet una prova diagnòstica de la COVID-19 el resultat de la qual ha estat negatiu
Certificat de recuperació de la COVID-19
S'ha recuperat de la COVID-19
 • Certificat de vaccinació contra la COVID-19
  • Acredita que la persona ha estat vaccinada contra la COVID-19 així com el nombre de dosis que ha rebut.
  • El certificat té una validesa de 9 mesos des de la darrera dosi de la primovaccinació (bidosi o monodosi). Aquest període de validesa no ha d'aplicar-se als certificats expedits després de la dosi de reforç.
 • Certificat de prova de diagnòstic d'infecció activa amb resultat negatiu per al SARS-CoV-2
  • Acredita que la persona s'ha fet una prova de diagnòstic d'infecció activa el resultat de la qual ha estat negatiu.
  • És vàlid durant 72 hores a partir de la realització del test PCR, o durant 24 hores a partir de la realització del test d'antigen.
 • Certificat de recuperació de la COVID-19
  • Acredita que la persona s'ha recuperat de la COVID-19.
  • Es pot emetre a partir dels 11 dies de la presa de la mostra d'una PCR o test ràpid d'antígens i té una validesa de 180 dies (6 mesos).

El CERTIFICAT COVID DIGITAL UE de recuperació en cap cas s’emet a partir de tests d’autodiagnòstic realitzats per l’usuari
Certificat COVID Digital UE | Unió Europea

PER A QUÈ SERVEIX EL CERTIFICAT COVID DIGITAL UE?

El CCD-UE facilita la lliure circulació, de manera segura, entre països de la Unió Europea i d'arreu durant la pandèmia de COVID-19, informa i acredita l'estat de salut dels viatgers en relació a la COVID-19.
Com puc sol·licitar el Certificat COVID DIGITAL UE a les Illes Balears?


01

Portal del Pacient

Espai web digital on podeu consultar la vostra informació sanitària personal i privada, i efectuar tràmits administratius en el Servei de Salut de les Illes Balears

 • Qui es pot descarregar el Certificat COVID Digital UE en el Portal del Pacient?

  Qualsevol persona resident o no resident a les Illes Balears que s'identifiqui amb:

  • Sistema d'identificació Cl@ve (usuaris amb o sense TSI)
 • Com es pot descarregar el Certificat COVID Digital UE amb codi SMS?
  • En el Portal del Pacient heu de seleccionar, en el menú de l'esquerra: Certificat COVID Digital UE (SMS).
  • Seguidament, accedireu a un formulari on heu d'introduir:
   • El codi d'identificació del pacient (CIP). És un número que comença per 38 i es troba imprès en la targeta sanitària.
   • La data de naixement en format dd/mm/aaaa
   • Els tres últims dígits del telèfon mòbil
   • El text de la imatge CAPCHA que apareix a la part de baix
  • Rebreu en el mòbil un codi de seguretat per SMS que haureu d'introduïr en el pas següent.

  • Finalment, podreu descarregar el Certificat COVID Digital UE que necessiteu: vaccinació, recuperació o prova diagnòstica.

  És important que les vostres dades administratives i de contacte estiguin actualitzades.

 • Com es pot descarregar el Certificat COVID Digital UE amb sistema d'identificació Cl@ve?
  • En el Portal del Pacient heu de seleccionar, en el menú de l'esquerra: Certificat COVID Digital UE (Cl@ve).
  • Seguidament, el sistema us redirigirà a la passarel·la d'identificació digital on podeu escollir un dels sistemes d'identificació: DNIe/Certificat electrònic, @Clave PIN o Cl@ve permanent

   DNIe/Certificat electrònic, @Clave PIN o Cl@ve permanent

  • Una vegada comprovada la veracitat de la vostra identitat la passarel·la d'identificació digital us redirigirà novament al Portal del Pacient on podreu descarregar el certificat que seleccioneu: vaccinació, recuperació o prova diagnòstica.

  Certificado COVID DIGITAL UE

 • Com em puc registar a Cl@ve permanent?

  Si és la primera vegada que utilitzau Cl@ve us heu de registrar presencialment seguint els passos determinats en el sistema de registre de Cl@ve.


  Ajuda sobre Cl@ve

  A les Illes Balears disposau d'una xarxa d'oficines de registre amb servei especialitzat Cl@ve a diferents òrgans de l'administració local o autonòmica on podeu sol·licitar cita digitalment.
02

APP CITA PRÈVIA GOIB (Aplicació Mòbil)

El Servei de Salut de les Illes Balears conjuntament amb la Fundació BIT ha implementat a l'APP CITA PRÈVIA GOIBaplicació gratuïta per a telèfons mòbils (sistemes Android i iOs), la possibilitat de descarregar el CERTIFICAT COVID DIGITAL UE.

 • Qui es pot descarregar el Certificat COVID Digital UE amb l'APP CITA PRÈVIA GOIB?

  Qualsevol persona resident o no resident a les Illes Balears que s'identifiqui amb:

  Codi d'identificació del pacient (CIP), un número que comença per 38 i es troba imprès en la targeta sanitària individual (TSI).

  - Sistema d'identificació Cl@ve (usuaris amb o sense TSI).
03

Com es pot demanar cita per obtenir el CERTIFICAT COVID DIGITAL UE anant a un punt d'emissió presencial?


PUNTS D'EMISSIÓ PRESENCIAL DE CERTIFICATS COVID DIGITAL UE (CCD) A LES ILLES BALEARS

El Servei de Salut de les Illes Balears ha habilitat a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera punts d'atenció presencial a la ciutadania en els quals us poden emetre el Certificat COVID DIGITAL UE (CCD) o resoldre incidències relacionades amb la seva obtenció. Per tramitar incidències heu de demanar cita

 • En quins casos puc anar a un punt d'emissió presencial?

  Si vós teniu un Codi d'identificació del pacient (un número que comença per 38 i es troba imprès en la targeta sanitària individual) de les Illes Balears, podeu acudir a un punt presencial per:

  A) Recollir el Certificat COVID Digital UE (CCD-UE) dins l'horari d'atenció (no cal demanar cita).

  B) Resoldre incidències relacionades amb l'emissió del CCD-UE havent demanat cita abans.
   

 • Puc autoritzar a un representant per a la recollida del meu certificat COVID DIGITAL UE?

  Si. La persona autoritzada haurà de presentar una autorització signada i una còpia de DNI de la persona a la qual s'emet el certificat. Els menors de 16 anys i persones incapacitades han d'anar acompanyats del seu representant legal o anar aquest en el seu nom.

 • Ubicacions i horari dels punts d'emissió presencial de certificats COVID Digital UE

  L'horari d'emissió de CCD a Mallorca, Menorca i Eivissa és de 08.00 a 18.00 de dilluns a divendres

  Els punts d'emissió de CCD es troben:

  Mallorca:

  Hospital Universitari Son Espases (vestíbul entrada hospitalització d'adults. Mòdul O/M)

  Hospital d'Inca (vestíbul entrada)

  Hospital de Manacor (vestíbul entrada)

  Menorca: 

  Hospital Mateu Orfila (vestíbul entrada)

  Canal Salat (primer pis enfront de consultes externes)

  Eivissa: Hospital Can Misses (vestíbul entrada) 

  Formentera: Hospital Formentera (vestíbul entrada). Horari d'emissió Dilluns i Dimecres de 08.00-14.00. Dimarts, dijous i divendres 13.30-19.30
HE DE VIATJAR A UN PAÍS QUE EXIGEIX DOSI DE REFORÇ DEL VACCÍ I NO LA TENC


NO HEU DE VIATJAR SI TENIU SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19

Febre, tos, dificultat respiratòria, d'inici en els últims 10 dies o ha estat diagnosticat de la COVID-19 en els últims 10 dies

Preguntes freqüents

 • Tenc problemes per obtenir el Certificat COVID Digital UE (CCD-UE) per mitjà dels sistemes digitals habilitats. Què puc fer?

 • Quin és l'avantatge del CCD-UE? És obligatori?

  CIRCULACIÓ ENTRE PAÏSOS

  El reglament estableix que no es pot restringir la lliure circulació entre països a cap persona que no disposi del CCD-UE. No obstant això:

  • Les persones que aportin el CCD-UE al país de destinació, dins de la Unió Europea, estaràn exemptes de passar cap control sanitari.
  • Les persones que no aportin el CCD-UE hauran de sotmetre's als controls que cada país detrmini per al control de viatgers estrangers i aportar la documentació pertinent.

  Consultau els requisits per entrar a països de la Unió Europea a Re-open EU.

  Consultau els requisits per entrar a països de fora la Unió Europea.

 • És necessari el CCD-UE per a viatjar entre comunitats autònomes?

   No, només s'exigeix per a viatges internacionals.

 • Amb quantes dosis em poden emetre el CCD-UE de vaccinació?

  El certificat de vaccinació es pot sol·licitar i expedir després d’haver-se administrat cada dosi i indicarà clarament si s'ha completat o no el cicle de vaccinació.

  Es considera que el CCD indica pauta completa de primovaccinació quan mostra:

  • Pauta monodosi 1/1 i haver passat 14 dies (vaccinats Janssen o una sola dosi d’un altre vaccí per haver passat la COVID-19). 
  • Pauta de dues dosis 2/2 i haver passat 14 dies des de la segona. 

  A més, el CCD-UE de les persones que han rebut la dosi de reforç pot mostrar

  • 3/3 amb validesa immediata si us han administrat la dosi de reforç després de la primovaccinació amb dues dosis.
  • 2/1 amb validesa immediata si us han administrat la dosi de reforç després de la primovaccinació amb una dosi.

 • Quan s'emet un certificat de vaccinació, recuperació i/o de proves diagnòstiques?

  A partir del 10 de juny de 2021 el Servei de Salut de les Illes Balears té capacitat per emetre el Certificat COVID Digital UE (CCD-UE) en qualsevol moment, però només es lliurarà a la persona quan aquesta el sol·liciti pels mitjans habilitats.

 • Quina és la validesa de cada tipus de certificat? Tenen caducitat els diferents tipus de certificat?

  El certificats COVID DIGITAL UE expedits pel Servei de Salut de les Illes Balears compleixen les especificacions recollides en el Reglament europeu que entra en vigència a partir de l'1 de juliol de 2021 i seran acceptats pels estats membres de la Unió Europea. Consultau els requisits específics per entrar a cada estat a Re-open EU


  PERIODE DE VALIDESA:

  • Certificat de vaccinació: 9 mesos des de la darrera dosi de la primovaccinació (bidosi o monodosi).
  • Certificat de recuperació: a partir d'11 dies fins a 6 mesos des d'una PCR o un test ràpid d'antígens amb resultat positiu.
  • Certificat de proves diagnòstiques amb resultat negatiu:
   • PCR: 72 hores des de la recollida de la mostra.
   • Test ràpid d'antígens: 24 hores des de la realització de la prova.

   

 • He de pagar per obtenir el Certificat COVID Digital UE (CCD-UE)?

  No. El Certificat Digital COVID UE és completament gratuït.

 • Qui valida el Certificat COVID Digital UE de persones que viatgen a Espanya?

  La responsabilitat principal de la validació i acceptació de persones que viatgen a Espanya és del Ministeri de Sanitat, mitjançant Sanitat Exterior, per a la qual cosa s'evolucionarà el sistema actual SPTH (Spain Travel Health).

 • Com es comprova el Certificat COVID Digital UE en el país de destinació?

  A l'hora de viatjar a un altre país de la Unió Europea, en el lloc de destinació s'escanejarà el codi QR del viatger per comprovar que, o bé està vaccinat, o bé té una prova amb resultat negatiu, o s'ha recuperat de la malaltia. La verificació del codi QR a la destinació serà fàcil i ràpida.
  Si es compleix algun dels tres supòsits citats, la persona que porta el certificat podrà continuar el viatge. Si no té el certificat, podrà viatjar, però el procés d'admissió serà més lent i els països de destinació podran aplicar mesures i controls addicionals.

 • Quin organisme públic acredita el Certificat COVID Digital UE a les Illes Balears?

  El Servei de Salut de les Illes Balears és l'ens públic responsable d'acreditar la validesa del Certificat DIGITAL COVID UE en format electrònic (PDF amb QR) o en paper, a la ciutadania de les Illes Balears.

 • Quines entitats poden emetre el Certificat COVID DIGITAL UE a les Illes Balears?

  A les Illes Balears el Certificat COVID DIGITAL UE, verificat pel Servei de Salut de les Illes Balears, en format electrònic (PDF amb QR) o en paper, el poden emetre les següents entitats: 

  1. CERTIFICAT DE VACCINACIÓ CONTRA LA COVID-19

  • Servei de Salut de les Illes Balears

  2. CERTIFICAT DE PROVA DIAGNÒSTICA D'INFECCIÓ ACTIVA AMB RESULTAT NEGATIU

  • Servei de Salut de les Illes Balears
  • Centres sanitaris privats (hospitals, clíniques privades...)
  • Laboratoris privats (entitats emissores)
  • Farmàcies col·laboradores

  3. CERTIFICAT DE RECUPERACIÓ

  • Servei de Salut de les Illes Balears
  • Centres sanitaris privats (hospitals, clíniques privades...)
 • Si em faig la prova diagnòstica en un centre privat, puc obtenir el CCD-UE?

  Quan reserveu cita per a una prova diagnòstica (PCR o test ràpid d’antígens) assegurau-vos que el centre privat que escolliu està habilitat per lliurar el CCD-UE. 
   
  En aquest cas, és el centre qui us ha de proporcionar el CCD-UE de prova o de recuperació si el sol·licitau i havent notificat prèviament el resultat de la prova al Servei de Salut.    

 • Es pot revocar un Certificat Digital COVID UE (CCD-UE)?

  Com indica el Reglament (UE) 2021/953, els estats membres poden revocar certificats expedits o obtinguts de manera fraudulenta o després de suspendre un lot defectuós de vaccins contra la COVID-19. 

 • L’Administració autonòmica de les Illes Balears pot emetre el CCD-UE als residents que han estat vaccinats fora d’Espanya?

  Si. És possible emetre el CCD-UE de vaccinació a persones residents a les Illes Balears que han rebut el vaccí fora d'Espanya sempre que els hagin administrat un dels vaccins autoritzats per l’Agència Europea del Medicament: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer) o Janssen.

 • L’Administració autonòmica de les Illes Balears pot emetre el CCD-UE a persones que han estat vaccinades o els han fet una PCR en una altra comunitat autònoma?

  Si, és possible emetre el Certificat  de recuperació de la COVID-19 i el Certificat de vaccinació contra la COVID-19 a persones que hagin estat vaccinades o els hagin fet una PCR en una altra comunitat autònoma.

  Cal que la persona en qüestió estigui donada d’alta en el Servei de Salut de les Illes Balears i que a la comunitat autònoma on hagi estat vaccinada o li hagin fet la PCR amb resultat positiu hagi registrat el resultat en una base de dades estatal integrada. 


  Supletòriament, podeu sol·licitar el CCD-UE a la seu electrònica del Ministeri de Sanitat.

 • Es poden emetre certificats a persones que no tenen targeta sanitària individual de la sanitat pública? (per exemple, mútues de funcionaris)

  Les mútues que facin proves diagnòstiques tenen el mateix procediment d'emissió del CCD-UE que els laboratoris privats sempre que estiguin autoritzades per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  A més, les persones que no tenen targeta sanitària individual poden descarregar el CCD-UE des del Portal del Pacient o l’app «Cita prèvia GOIB» autenticant-se amb el sistema Cl@ve.

 • Es du a terme cap tractament de dades en el procés de validació del codi QR?

  La validació del codi QR es fa fora de línia, de manera que no suposa el tractament ni la incorporació de les vostres dades a cap sistema d’informació.

 • S’estableixen connexions amb altres sistemes?

  Tal com hem indicat, la validació del codi QR es fa fora de línia; per tant, no implica connectar-se a altres sistemes ni consultar cap altre sistema.

 • On puc informar-me sobre els drets en matèria de protecció de dades?

  Clicant aquí trobareu informació sobre els drets en matèria de protecció de dades personals.


CERTIFICAT COVID DIGITAL UE | CODI QR

Com és el CERTIFICAT COVID DIGITAL UE?

Format digital o en paper (PDF amb QR)
Amb codi QR signat electrònicament
Gratuït
En català, espanyol i anglès
Segur i fiable
Vàlid en tots els països de la UE