Cuidar la salut

Les vostres decisions són importants per a la vostra salut

Cita presencial

Si teniu cita presencial en el centre de salut o a l'hospital, heu de complir les normes específiques del centre. En particular, actualment heu de tenir en compte les mesures següents:
 

Duis posada la màscara

Veniu puntualment, ni abans ni després de l’hora indicada

Es recomana venir tot sol o amb un acompanyant, si cal

Evitau deambular i les aglomeracions a passadisos i sales d'espera

No es necessari dur guants, una neteja adequada i freqüent de mans és més eficaç

En arribar a l’Hospital o al Centre de Salut, us haureu de fer una higiene de mans una altra vegada

Abans de sortir de casa, comprovau la vostra temperatura corporal

Manteniu la distància de seguretat de 2 metres

Seguiu en tot moment les indicacions del personal sanitari

Al centre de salut, no baixis la guàrdia!

En aquest vídeo, els Equips d'Atenció Primària de Menorca t'expliquen les mesures de seguretat que has de tenir en compte quan vagis al teu centre de salut perquè la pandèmia de coronavirus no ha acabat

...i recordau les mesures de prevenció per reduir la transmissió comunitària

Si teniu símptomes quedau a casa i aïllau-vos a la vostra habitació

Manteniu 1-2 metres de distància amb altres persones

Rentau-vos les mans de manera freqüent amb aigua i sabó, entre 40 i 60 segons cada vegada

Evitau tocar-vos els ulls, el nas i la boca, doncs les mans faciliten la transmissió

En tossir o en esternudar, cobriu-vos la boca i el nas amb el colze flexionat

Heu d’emprar mocadors d'un sol ús i tirar-los després d'usar-los

Treballau a una distància d'1-2 metres entre persones sempre que sigui possible

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.