Contacta

Margarita Servera Gornals
Posició:
Subdirectora d'Atenció Primària i Atenció a les Urgències Extrahospitalàries
Subdirecció d'Atenció Primària i Atenció a les Urgències Extrahospitalàries
Direcció d'Assistència Sanitària
Servei de Salut de les Illes Balears
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 3er pis
Palma
Illes Balears
07003
Espanya
971175600

Altres informacions