Paraules clau

Informació agrupada per paraules clau

Plans, programes i estratègies

Títol
Direcció d'assistència sanitària. Informe tècnic 2015-2023 (Versió preliminar)
Guia per a la prevenció i el primer abordatge de la conducta suïcida als centres educatius de les Illes Balears
I Pla d’Igualtat entre Dones i Homes 2022-2026
I Pla d’Igualtat entre Dones i Homes 2022-2026
Pla d'Atenció a les Persones amb Malalties Cròniques 2016-2021. El repte del sistema sanitari
Pla d'Igualtat del Servei de Salut de les Illes Balears
Pla d’Humanització en l’Àmbit de la Salut 2022-2027
Pla de Prevenció, Actuació i Abordatge de la Conducta Suïcida a les Illes Balears
Pla Estratègic d’Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears 2022-2026
Pla estratègic d’atenció primària del Servei de Salut de les Illes Balears 2022-2026: salut comunitària
Pla Estratègic de Salut Mental de les Illes Balears 2016-2022
Plans, programes i estratègies del Servei de Salut
Pràctica assistencial
Programa d’Atenció a Infants i Adolescents amb Malalties Cròniques Complexes: Teixint ponts per tenir-ne cura
Programa de Cures Pal·liatives de les Illes Balears 2019-2023
Programa Pacient Actiu de les Illes Balears
Projecte de l'Estratègia de Cures de les Illes Balears
Protocol d’actuació en cas de risc autolític detectat als centres educatius de les Illes Balears
Protocol de prevenció i actuació en els casos d’assetjament sexual o per raó de sexe, l’orientació sexual o la identitat de gènere
Protocol integral d'atenció sanitària de persones trans* de les Illes Balears

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.