INFORMACIÓ PER A

ESTRANGERS NO RESIDENTS

COVID-19

Informació per a persones estrangeres que visiten les Illes Balears per a fer turisme o altres activitats temporals.

El Consell Interterritorial de Salut en sessió del 22 de març de 2022 estableix nous criteris per a la gestió de la COVID-19

Amb l'augment de la cobertura de vaccinació i la immunitat generada a partir d'infeccions naturals, es considera que la majoria de la població està protegida contra la COVID-19 greu. Per això, en aquesta fase de la pandèmia, es vol afavorir la normalització de l’assistència sanitària. Per minimitzar els riscs es posarà especial esment en el seguiment dels àmbits i grups de persones vulnerables.

?

Teniu símptomes compatibles amb la COVID-19?

Els símptomes de la COVID-19 són d’inici sobtat. Els més comuns són els següents:  febre, tos, sensació de falta d’aire o dificultat per respirar, mal de coll, pèrdua de l’olfacte o del gust, dolors musculars, diarrea, mal de cap, cansament.


01

Població general

La majoria de les persones amb COVID-19 presenten símptomes lleus i NO requereixen atenció sanitària.

Què heu de fer?
 • Preneu mesures per evitar el contagi

  No cal fer aïllament ni quarantena. En els 10 dies posteriors a l’inici dels símptomes extremau les precaucions per evitar transmetre la infecció: emprau sempre la màscara, rentau-vos sovint les mans, evitau el contacte amb persones vulnerables i assistir a esdeveniments multitudinaris.

 • Vigilau els símptomes
  • Si teniu febre per damunt de 38 ºC durant més de 3 dies o teniu altres símptomes que empitjoren, acudiu a un centre sanitari privat o telefonau a INFOSALUT CONNECTA 971 220 000 (Atenció de dilluns a dissabte de 7 a 21 hores, i diumenges i festius de 8 a 21 hores). Si us falta l'aire o teniu sensació de gravetat contactau amb el Servei d’Atenció Mèdica Urgent 061.


02

Població vulnerable

S’aconsella la realització d’una prova diagnòstica i un seguiment clínic a les persones considerades vulnerables perquè tenen més risc de gravetat o de mala evolució de la malaltia.

Persones vulnerables davant la COVID-19:

 • Dones embarassades  
 • Persones de qualsevol edat immunodeprimides o en tractament amb fàrmacs immunosupressors  
 • Persones de 60 anys i més  
 • Personas vulnerables
  • Mujeres embarazadas 
  • Personas de cualquier edad inmunodeprimidas o en tratamiento con fármacos inmunosupresores 
  • Personas mayores de 60 años  
  • Personas de cualquier edad con enfermedades de alto riesgo: receptores de trasplante de órgano sólido o de médula ósea, personas en tratamiento con hemodiálisis o diálisis peritoneal, personas en tratamiento con quimioterapia o radioterapia, fibrosis quística, síndrome de Down 
   Personas de 14 años y menos con patologías crónicas graves (cardíacas, respiratorias, neurológicas, psiquiátricas) 

Què heu de fer?
 • Feis-vos una prova diagnòstica

  On us podeu fer una prova diagnòstica?

 • Resultat de la prova diagnòstica

  Si el resultat és negatiu es considera que els símptomes no es deuen a la COVID-19.


  Si el resultat és positiu:

  • No cal fer aïllament ni quarantena. Extremau les precaucions durant els 10 dies posteriors a l’inici dels símptomes per evitar transmetre la infecció: emprau sempre la màscara, rentau-vos sovint les mans, evitau el contacte amb persones vulnerables i assistir a esdeveniments multitudinaris.  
  • Avisau els vostres contactes perquè extremin les mesures de prevenció i vigilin l'aparició de símptomes. 
  • Acudiu a un centre sanitari privat si presentau algun símptoma, malgrat que sigui lleu. 
  • Si us falta l'aire o teniu sensació de gravetat contactau amb el Servei d’Atenció Mèdica Urgent 061.