Listas de Espera

Servei de Salut de les Illes Balears

Llistes d'espera sanitària

Consultau la llista d'espera del Servei de Salut de les Illes Balears

 

Preguntes freqüents 

 • Què és el Decret de garantia de demora?

  El Govern de les Illes Balears ha creat un registre de pacients pendents d'una intervenció quirúrgica, primera visita diagnòstica i prova complementària diagnòstica, amb el compromís que tots els pacients que hi figurin siguin intervinguts i/o atesos en un termini màxim. En cas contrari, els usuaris podran sol·licitar ser intervinguts en un centre concertat i degudament autoritzat, i el Govern de les Illes Balears assumirà el cost establert reglamentàriament.

 • Qui es pot beneficiar del Decret de garantia de demora?

  Se’n poden beneficiar totes les persones que estiguin incrites en el registre corresponent i que compleixin determinats requisits.

 • Què he de fer per beneficiar-me'n?

  Podeu sol·licitar acollir-vos al Decret de garantía de demora si, des de la data en què us heu inscrit en el registre:

  • han passat més de 180 dies per una intervenció quirúrgica o bé,
  • han passat 60 dies per a una primera visita a la consulta de l’especialista o per una prova complementària per al diagnòstic.

  En el Servei d’Admissió de l’hospital on figurau inscrit/inscrita en la llista d’espera us farà a mans tota la documentació necessària per presentar la sol·licitud per tal d’acollir-vos al Decret de garantia de demora.

 • Què puc fer si necessit més informació?

  Per fer qualsevol consulta sobre els vostres drets i deures relacionats amb el Decret de garantia de demora o de la vostra situació en llista d’espera, adreçau-vos al Servei d’Admissió o d’Atenció a l’Usuari del vostre centre hospitalari.

Definicions

 • Llista d'espera de consultes externes (LEC)

  La llista d’espera de consultes externes (LEC) és el registre de pacients pendents d’una primera consulta.

  Permet analitzar els temps d’espera i demora, i també el nombre de pacients que estan pendents d’una primera visita.

 • Llista d'espera quirúrgica (LEQ)

  La llista d'espera quirúrgica (LEQ) és el registre de pacients pendents d’una intervenció quirúrgica programada no urgent.

  Permet analitzar els temps d’espera i demora, i el nombre de pacients que estan pendents d’un procediment quirúrgic no urgent per al qual l’hospital té previst ocupar una sala d’operacions, independentment de si cal hospitalització i del tipus d’anestèsia.

 • Data d'inscripció a les llistes d'espera

  És la data d'inclusió a la llista d'espera quirúrgica o la data de la prescripció o indicació del metge/metgessa a partir de la qual vulgui tornar a citar el pacient.

 • Demora mitja

  És el temps que han esperat els pacients en la mateixa situació i per al mateix servei/procediment i hospital.

 • Estimació de dies per a la cita/intervenció

  És el temps que li queda al pacient per a ser atès tenint en compte el temps que fa que espera i la demora mitja per a aquell servei/prestació i hospital.

 

Experiencia y satisfacción con el portal web del Servicio de Salud de las Islas Baleares

Con el fin de mejorar su experiencia como usuario de la página web del Servicio de Salud, le pedimos que rellene este cuestionario. Solo tardará unos tres minutos. Los datos serán tratados de manera anónima y únicamente para esta finalidad.