INFOSALUT CONNECTA 971 220 000

Cita prèvia i informació sobre el serveis i tràmits sanitaris

Telèfon INFOSALUT CONNECTA 971 220 000

Cita prèvia i informació sobre els serveis i tràmits sanitaris

INFOSALUT CONNECTA 971 220 000

Del dilluns al dissabte, de 7 a 21 hores. Els diumenges i festius, de 8 a 21 hores

En horari de nit us atendrà un servei telefònic automatitzat. Si teniu una urgència, podeu telefonar al vostre PAC.


Necessitau una cita amb un professional sanitari del centre de salut?

Demanar, modificar o anul·lar cites amb professionals de medicina de família, pediatria, infermeria, infermeria obstetricoginecològica (comare), etc.


La targeta sanitària

  • Us informam i donam cita per tramitar o renovar la targeta sanitària.  
  • Heu vingut temporalment a les Illes Balears?
  • Sou resident i us desplaçau temporalment de municipi? 
  • Sol·licitau el document de desplaçament temporal perquè us assignin un metge segons la vostra ubicació temporal. 

INFOCOVID

• Informació sobre normativa vigent  
• Dubtes o incidències amb la baixa per incapacitat temporal  
• Mesures preventives i vaccinació Necessitau un informe o certificat de salut?

Resolem dubtes, incidències i us donam cita amb el professional adequat per:  

• Baixa per incapacitat temporal  
• Material ortoprotètic  
• Informe de salut  
• Certificat de defunció  
• Document de voluntats anticipades  
• Sol·licitud d’història clínica  

La farmaciola

  • Necessitau renovar la recepta d’un tractament crònic?
  • No trobau el medicament que us han receptat a cap farmàcia?  
  • Renovació o incidències amb receptes de medicaments prescrits pel metge.  

Serveis, programes i activitats preventives i de promoció de la salut

Us informam sobre:  

• Transport no urgent amb ambulància programada  
• Programes de vaccinació  
• Atenció a la dona  
• Atenció a les persones amb malalties cròniques  
• Salut bucodental  
• Atenció domiciliària