Serveis sanitaris

Serveis sanitaris

Cartera de serveis

El Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) proveeix el conjunt de prestacions sanitàries dels diferents nivells d’assistència sanitària (atenció primària, hospitalària i d’urgència) establerts en la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut (SNS), i d'altres complementaris que s’afegeixen al conjunt de prestacions mínimes estatals.

Prestacions sanitàries

El catàleg de prestacions d'atenció sanitària del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) inclou un conjunt de serveis preventius diagnòstics, terapèutics, rehabilitadors i de promoció i manteniment de la salut dirigits a la ciutadania de les Illes Balears.

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.