Atenció a l'usuari

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Atenció a l'usuari

Com a ciutadà/a usuari/a dels serveis sanitaris públics teniu drets i deures. A Atenció a l'Usuari us ajudam a conèixer-los i exercir-los.


On i com podeu posar una Queixa, Suggeriment, Sol·licitud d'Informació o Agraïment?

Al Servei d'Atenció a l'Usuari de cada centre sanitari