Atenció a l'usuari

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

Atenció a l'usuari

Com a ciutadà/a usuari/a dels serveis sanitaris públics teniu drets i deures. A Atenció a l'Usuari us ajudam a conèixer-los i exercir-los.

Integrem l'opinió dels/les usuaris/es en el Servei de Salut

Mitjançant la recepció de queixes, suggeriments, sol·licituds d'informació i agraïments relacionats amb l'ús dels serveis sanitaris.

Informem i orientem

Atenem gestions assistencials i administratives de forma personalitzada actuant com a enllaç entre la ciutadania i la nostra organització per a trobar la resposta més adequada

Conèixer l'experiència dels/les usuaris/es

Ens ajuda a avaluar i millorar el funcionament del Servei de Salut dels Illes Balears. Per això, us agraïm sincerament el temps que dedicau a escriure-les

Què podeu fer a través del servei d'atenció a l'usuari?

Al Servei de Salut us escoltam i orientam per millorar i oferir-vos un bon servei sanitari. Per això, a través del Servei d'Atenció a l'Usuari ens podeu fer arribar Queixes, Suggeriments, Sol·licituds d'informació, consultes o tràmits i Agraïments

Una queixa serveix per detectar el que no va bé, allò que cal millorar.

Exemple: Fer constar la disconformitat amb la prestació d'un servei sanitari, els retards, les desatencions dels nostres professionals o qualsevol altra anomalia.

Un suggeriment ens aporta idees sobre com podem satisfer millor les expectatives dels usuaris.

Exemple: Com simplificar l'accés a una prestació, coses que heu trobat a faltar en un ingrés hospitalari, etc.

Una sol·licitud d'informació ens obliga a millorar els nostres canals de comunicació: des d'allò que us explicam a les admissions fins a la informació disponible en els nostres webs i xarxes socials.

Exemple: com sol·licitar determinades prestacions ortoprotètiques o de farmàcia, com renovar la targeta sanitària, l'horari d'obertura d'un centre de salut, el calendari de vacunacions, etc.

Un agraïment és la manera com ens podeu indicar allò que vos ha agradat. Ens permet detectar les coses que sí funcionen i per les que cal seguir apostant.

Exemple: el bon tracte rebut per un equip de professionals, la capacitat d'escolta, la comoditat de les instal·lacions, l'adequació dels tractaments rebuts, una millora en la seva qualitat de vida, etc.

On i com podeu posar una Queixa, Suggeriment, Sol·licitud d'Informació o Agraïment?

O bé al Servei d'Atenció a l'Usuari de cada centre sanitari

Serveis Centrals

Atenció a l'Usuari

Hospital Universitari Son Espases

Atenció a l'Usuari

Hospital Universitari Son Llàtzer

Atenció a l'Usuari

Hospital Comarcal d'Inca

Atenció a l'Usuari

Hospital de Manacor

Atenció a l'Usuari

Atenció Primària de Mallorca

Atenció a l'Usuari

  • Telèfon: 971 170 063
  • Horari d'atenció a l'usuari: de 9:00 a 14:00 h

Hospital Sant Joan de Déu

Atenció a l'Usuari

  • Telèfon: 971 704 625
  • Horari d'atenció a l'usuari: de 8:30 a 14:30 h
  • Correu electrònic: hospitalmallorca.atu@sjd.es 

Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

Atenció a l'Usuari

Àrea de Salut de Menorca

Atenció a l'Usuari

Us podem informar sobre...

Participació ciutadana en la millora del Servei de Salut de les Illes Balears

Quantes queixes, suggeriments, sol·licituds d'informació i agraïments ha rebut el Servei de Salut de les Illes Balears?

Aquí es mostra l'evolució del volum d'activitat i espera mitjana en la resposta a les queixes, suggeriments, sol·licituds d'informació i agraïments (QSSI) presentades pels usuaris dels serveis sanitaris públics. És un bon indicador del grau de participació ciutadana i de l'accessibilitat als Serveis d'Atenció a l'Usuari.


Evolució activitat QSSI 2017-2021

Temps mitjà de resposta (dies) QSSI 2017-2021

Activitat QSSI 2017

Temps mitjà de resposta (dies) QSSI 2017

Activitat QSSI 2018

Temps mitjà de resposta (dies) QSSI 2018

Activitat QSSI 2019

Temps mitjà de resposta (dies) QSSI 2019

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.