Protocol d’assetjament sexual

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Protocol de prevenció i actuació en els casos d’assetjament sexual o per raó de sexe, l’orientació sexual o la identitat de gènere

D'acord amb el que estableix el I Pla d'Igualtat entre dones i homes 2022-2024, el Servei de Salut compta amb un Protocol de prevenció i actuació en els casos d’assetjament sexual o per raó del sexe, l’orientació sexual o la identitat de gènere (en endavant, PACO) en l'àmbit laboral que estableix les mesures oportunes per:

 

1) Impedir l’assetjament sexual o per raó de sexe, l’orientació sexual o la identitat de gènere

2) Erradicar aquests reprovables comportaments —havent comprovat la veracitat dels escrits d’acusació presentats— sense distinció de la persona que perpetri l’assetjament

3) Oferir en tot moment suport moral i anímic apropiat a la víctima

 


El PACO incorpora un formulari digital per notificar les agressions i permet:

  • La total confidencialitat a l'hora de presentar un escrit de denúncia
  • Facilitar el registre de les possibles agressions
  • Trobar la solució de manera més àgil


Informació, assesorament i orientació

Abans de presentar una acusació o en qualsevol moment, la persona que es consideri víctima d’assetjament pot demanar informació, assessorament o orientació:

  • A la Secretaria de la Comissió Tècnica de Seguiment, escrivint a l’adreça electrònica secretaria.prot-acoso@ssib.es  
  • Acudint al Servei de Prevenció de Riscs Laborals del Servei de Salut