Concurs de trasllats

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Concurs de trasllats

El concurs de trasllats és el procediment pel qual el personal estatutari fix obté una destinació definitiva o un canvi de destinació a un altre lloc de feina.

IMPORTANT: per inscriure-us en un procés de selecció o de provisió de llocs de feina del Servei de Salut és imprescindible que disposeu d'un certificat electrònic i signatura electrònica: Certificat Digital de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), Cl@ve Permanent o DNIe.

Si no en teniu, us recomanam que el tramiteu al més aviat possible. Més informació.

Avisos i notificacions