Concurs de trasllats

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Concurs de trasllats

El concurs de trasllats és el procediment pel qual un funcionari de carrera obtè una destinació definitiva o canvi de destinació definitiu a un altre lloc de feina.

Avisos i notificacions