Òrgans de direcció

Servei de Salut de les Illes Balears

Òrgans de direcció

El Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) compta amb òrgans de direcció, de gestió i de participació següents:

Òrgans superiors de direcció

Els òrgans superiors de direcció del Servei de Salut són el Consell de Direcció, la Direcció General i la Direcció de Gestió i Pressupostos.

Òrgans de gestió

Els òrgans de gestió del Servei de Salut de les Illes Balears són la resta d'unitats, que depenen orgànicament i funcionalment d'algun dels anteriors òrgans superiors de direcció, i actuen sota la seva direcció.

Òrgans de consulta i participació

Els òrgans de consulta i participació són figures de comunicació i participació entre el Servei de Salut de les Illes Balears i les institucions o els representants de la població a la qual dona assistència, apropant la sanitat i la salut a la societat.