Gerència de l'Hospital Comarcal d'Inca

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Gerència de l'Hospital Comarcal d'Inca

La Gerència de l'Hospital Comarcal d'Inca (HCIN) és l’òrgan responsable de la gestió de l’assistència sanitària especialitzada en el seu àmbit d’actuació, coincident amb el de l’hospital o complex hospitalari que dirigeix.  Depèn del Servei de Salut de les Illes Balears. 

Gerent

Francisco Ferrer Sancho

 

Ubicació i contacte

Carretera vella de Llubí, s/n 07300 Inca
Tel. 971 888 500

Adreça web www.hospitalcomarcalinca.es/ca

 

Xarxes socials

  1. Canal Facebook | Hospital Comarcal d'Inca
  2. Canal Twitter | Hospital Comarcal d'Inca
  3. Canal Youtube | Hospital Comarcal d'Inca
  4. Instagram | Hospital Comarcal d'Inca

Funcions

  1. L’atenció hospitalària presta serveis de caràcter preventiu, assistencial i rehabilitador, en coordinació amb l’atenció primària i la resta de dispositius del Servei de Salut.

  2. L’atenció especialitzada es presta fonamentalment pel personal sanitari dels centres hospitalaris i d’altres centres dels serveis públics assistencials.

  3. L’hospital és l’estructura sanitària bàsica on es desenvolupa l’atenció especialitzada, programada i urgent, tant en règim d’internament com ambulatori, a la població de l’àmbit territorial corresponent.