Concessions

Servei de Salut de les Illes Balears

Concessions d'obra pública

 1. HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES

 2. COMPLEX ASSISTENCIAL CAN MISSES I DOS CENTRES DE SALUT QUE S'HI VINCULEN

 3. SERVEI PÚBLIC D'ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA PER A LA POBLACIÓ DE LES ILLES DE MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA

1. Hospital Universitari Son Espases: Contracte de concessió d'obres públiques per a la construcció, conservació i explotació de l'Hospital Universitari Son Espases

Objecte del contracte: 

 1. Execució de les obres de l'Hospital Universitari Son Espases.
 2. Conservació i manteniment del nou edifici que es construeixi.
 3. Explotació dels següents serveis no clínics de l'Hospital Universitari Son Espases: 
 • Servei d'alimentació a pacients
 • Servei de bugaderia i llenceria
 • Servei d'esterilització
 • Servei de neteja
 • Servei de seguretat
 • Servei de manteniment general
 • Servei d'impremta
 • Servei de gestió de biblioteca
 • Servei de gestió de residus
 • Servei de gestió de l'arxiu d'històries clíniques
 • Servei de desinsectació i desratització
 • Serveis amb ingressos de tercers:
  • Servei d'aparcament
  • Servei de televisió, telefonia i Internet
  • Servei de màquines vending
  • Servei de cafeteria-restaurant i menjador extern
  • Servei de guarderia
  • Altres serveis amb ingressos de tercers aprovats per l'Administració (locals comercials, botigues, caixers automàtics, etc.).
 1. Explotació d'aquelles zones complementàries que siguin aptes per al desenvolupament d'activitats de caràcter comercial o anàleg compatibles amb la prestació de serveis sanitaris, amb l’autorització prèvia de l'Administració.

Cronologia de l’expedient (veure quadre resum)

 • Licitació: En dates 28 d'octubre, 11 de novembre i 18 de novembre de 2005 es publica en el DOCE, en el BOIB i en el BOE, respectivament, l'anunci de licitació del contracte de concessió d'obra pública per a la construcció, conservació i explotació del nou Hospital Universitari Son Dureta, d'ara endavant Hospital Universitari Son Espases.
 • Formalització (exp. SSCC CA 01/06): En data 25 de gener de 2007 es formalitza i subscriu el contracte de concessió d'obres públiques entre el Servei de Salut de les Illes Balears i la Societat Concessionària Hospital Universitari Son Espases.
  • Modificació núm.1 (exp. SSCC MO 22/10) de 6 d'agost de 2010 l'objecte del qual és la reducció de l'abast i ampliació del termini de concessió. IMPORT D'ADJUDICACIÓ: -6.442.831€
  • Modificació núm.2 (exp. SSCC MO 247/18) de 21 d'agost de 2018 l'objecte del qual és l'execució de les obres d'ampliació de l'aparcament, reforma del Servei d'Oncologia Pediàtrica i reforma del Servei d'Urgències. IMPORT D'ADJUDICACIÓ: 1.498.276,38€
  • Modificació núm.3 (exp. SSCC MO 481/18) de 28 de desembre de 2018, l'objecte del qual és la modificació de la gestió del servei d'aparcament del recinte i la recuperació del personal estatutari prèviament transferit a la Societat Concessionària. IMPORT D'ADJUDICACIÓ: 27.709.733€

2. Complex Assistencial Can Misses: Contracte de concessió d'obres públiques per a la construcció, conservació i explotació del nou complex assistencial de Can Misses i dos centres de salut que s’hi vinculen

Objecte del contracte:

 1. Execució de les obres del nou complex assistencial de Can Misses, que, de conformitat amb el projecte de construcció aprovat per l'Administració, englobaran: 
 • Les obres de reforma, adequació i modernització de l'edifici en el qual s'ubica l'actual Hospital Can Misses.
 • La construcció de les obres d'ampliació de l'hospital. 
 1. Execució de les obres vinculades al nou complex assistencial de Can Misses, concretades en: 
 • La construcció del Centre de Salut de Can Misses, que s'ubicarà en una part de les instal·lacions de l'actual Hospital Can Misses.
 • La construcció del Centre de Salut de Sant Josep de sa Talaia, de conformitat amb el projecte de construcció específic aprovat per l'Administració. 
 1. Conservació i manteniment tant del conjunt d'edificis i instal·lacions que conformaran el nou complex assistencial de Can Misses, incloses les relatives al Centre de Salut de Can Misses, com del Centre de Salut de Sant Josep de sa Talaia.
 2. Explotació dels següents serveis no clínics de les noves infraestructures: 
 • Servei de restauració
 • Servei de bugaderia i llenceria
 • Servei d'esterilització
 • Servei de neteja i higienització
 • Servei de seguretat i vigilància
 • Servei de manteniment d'instal·lacions
 • Servei de gestió de residus
 • Servei de gestió de l'arxiu d'històries i documentació clínica
 • Servei de desinsectació i desratització
 • Servei de jardineria i cures exteriors
 • Servei de logística
 • Servei de gestió telefònica
 • Serveis amb ingressos de tercers:
  • Servei d'aparcament
  • Servei de televisió, telefonia i Internet
  • Servei de màquines vending
  • Servei de cafeteria-restaurant i menjador extern
  • Servei de guarderia i ludoteca
  • Altres serveis amb ingressos de tercers aprovats per l'Administració (locals comercials, botigues, caixers automàtics, etc.).

L'explotació del nou complex assistencial de Can Misses comprendrà, de manera específica, l'obligació del concessionari de prestar des de les instal·lacions del mateix complex els següents serveis no clínics per a la resta de centres inclosos en l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera: 

 • Servei de restauració
 • Servei de bugaderia i llenceria
 • Servei d'esterilització
 • Servei de gestió de residus
 • Servei de gestió de l'arxiu d'històries i documentació clínica
 • Servei de logística
 • Servei de gestió telefònica
 1. Explotació d'aquelles zones complementàries del nou complex assistencial de Can Misses que, d'acord amb el projecte de construcció, siguin aptes per al desenvolupament d'activitats de caràcter comercial o anàleg compatibles amb la prestació de serveis sanitaris, amb l’autorització prèvia de l'Administració.

Cronologia de l’expedient (veure quadre resum)

 • Licitació: En dates 11 d'agost, 20 d'agost i 27 d'agost de 2009 es publica en el DOCE, en el BOE i en el BOIB, respectivament, l'anunci de licitació del contracte de concessió d'obra pública per a la construcció, conservació i explotació del nou complex assistencial de Can Misses i de dos centres de salut que s’hi vinculen.
 • Formalització (exp. SSCC CA 151/09): En data 15 de març de 2010 es formalitza i se subscriu el contracte entre el Servei de Salut de les Illes Balears i la Societat Concessionària Gran Hospital Can Misses.
  • Modificació núm.1 (exp. SSCC CA 151/09) de 15 d'abril de 2013 per a una reducció del 5,6%. IMPORT D’ADJUDICACIÓ: -2.365.361,84€.
  • Modificació núm. 2 (exp. SSCC MO 230/18) de 7 d'agost de 2018 per a l'execució de les obres d'instal·lació d'un ascensor que comuniqui amb l'aparcament P1 de l'Hospital Can Misses. IMPORT D'ADJUDICACIÓ: 99.250,79€
  • Modificació núm. 3 (exp. SSCC CA 290/18) de 20 de desembre de 2018  per a l'execució de les obres de la Fase I de reforma de l'Edifici J. IMPORT D'ADJUDICACIÓ:
  • Modificació núm. 4 (exp. SSCC MO 174/19) de 27 de setembre de 2019 de recuperació de diversos serveis. IMPORT D'ADJUDICACIÓ: 1.137.002,05€
  • Modificació núm. 5 (exp. SSCC MO 232/21) de 20 de desembre de 2021 d'ampliació de la superfície de concessió. IMPORT D'ADJUDICACIÓ: 37.988.133,97€