Normativa sobre l'organització de l'Administració sanitària

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Normativa sobre l'organització de l'administració sanitària

Normativa sobre la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

  • Decret 193/1996, de 25 d‘octubre, d‘assumpció per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dels centres hospitalaris dependents del Consell Insular de Mallorca i d‘organització de l‘exercici de competències sobre aquests