Comissions i comitès autonòmics sanitaris

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Comissió Autonòmica de Salut Comunitària

La Comissió Autonòmica de Salut Comunitària del Servei de Salut és un òrgan assessor dependent de la Direcció d’Assistència Sanitària. 

 

Funcions

  • Dissenyar i coordinar les accions incloses en el «Pla Estratègic d’Atenció Primària 2022-2026. Salut Comunitària» i en les actualitzacions successives.
  • Realitzar el seguiment i l’avaluació de les accions incloses en el «Pla Estratègic d’Atenció Primària 2022-2026. Salut Comunitària», proposar plans de millora en el pla actual, així com també en les actualitzacions posteriors.
  • Informar i sensibilitzar els equips directius i els responsables de salut comunitària de cada gerència
  • Afermar la coordinació amb les institucions i els agents socials. Prioritàriament i de manera estreta amb la Direcció General de Salut Pública i Participació (DGSPiP).
  • Impulsar la formació, la investigació i la innovació en salut comunitària.

Normativa

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es crea la Comissió Autonòmica de Salut Comunitària del Servei de Salut.