Gabinet de comunicació

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Gabinet de comunicació

El Gabinet de comunicació està adscrita al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn de la Direcció General.
Coordinadora

Alejandra Fernández Morán

Ubicació i contacte

Gabinet de comunicació
Direcció General
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 3r pis - 07003  Palma
Tel. 971175600

Funcions
 1. Dissenyar i implementar les campanyes de comunicació necessàries.
 2. Homogeneïtzar els departaments de comunicació i establir una estratègia conjunta.
 3. Elaborar les memòries anuals del Servei de Salut.
 4. Formar els portaveus i les portaveus de manera activa des del primer moment, per disposar d'un ventall ampli de persones que representin totes les àrees de gestió.
 5. Establir canals eficaços de comunicació interna.
 6. Cogestionar el portal web www.ibsalut.es.
 7. Gestionar les xarxes socials.
 8. Elaborar el dossier de premsa.
 9. Participar en l'organització d'actes i esdeveniments.
 10. Participar en la creació i difusió de cartelleria, fulls informatius, documents d'estratègia, etc.
 11. Exercir funcions de portaveu.
 12. Redactar les notes de premsa.
 13. Convocar les rodes de premsa.
 14. Elaborar argumentaris.
 15. Gestionar les peticions dels mitjans de comunicació.
 16. Intervenir en mitjans de comunicació.
 17. Gestionar el màrqueting i la publicitat. 
Enllaços d'interès