Protecció de dades personals

Drets de privacitat i protecció de dades personals

Heu de tenir en compte que podeu exercir els vostres drets de privacitat i protecció de dades davant el Servei de Salut de les Illes Balears:

 

El Servei de Salut de les Illes Balears atendrà la vostra sol·licitud en el termini màxim d’un mes. Les sol·licituds han d’anar acompanyades d’una còpia del document d’identitat i del document de representació legal, si escau (per exemple: llibre de família en cas de menors de 14 anys, document de pàtria potestat en cas de menors de 14 anys amb pares separats, etc.).