Memòries anuals

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Memòria anual del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2020

La Memòria 2020 del Servei de Salut de les Illes Balears és un resum breu de l’activitat duta a terme a cadascuna de les àrees de salut pels diferents serveis que integren la sanitat pública de les Illes Balears.

 

Així, la Memòria 2020 inclou la informació actualitzada relativa al mapa de recursos de la Comunitat Autònoma, l’organigrama del Servei de Salut, la informació relativa als departaments de recursos humans, recursos econòmics, contractació i convenis, tecnologia sanitària, farmàcia, prestacions sanitàries, atenció a l’usuari i el Pla d’Infraestructures.

 

El Servei de Salut tingué un pressupost de 1.694 milions d’euros, 143 milions més que l’any anterior; això és un increment del 9,28 %. Amb aquest pressupost es continuà oferint assistència sanitària de qualitat als ciutadans de les Illes Balears des de tots els nivells assistencials i se seguiren implementant les estratègies d’atenció a la cronicitat i de salut mental per afavorir el tractament i seguiment dels pacients amb malalties cròniques des dels seus domicilis o en dispositius específics fora de l’entorn hospitalari.

 

En 2020 per primera vegada es van derivar pacients per ser sotmeses a intervencions de reassignació de sexe; la nova Unitat Bàsica de Salut Calonge començà a atendre pacients; l’Hospital Universitari Son Espases va comptar amb un nou centre de simulació; l’Hospital Universitari Son Llàtzer va incorporar dues noves sales d’operacions d’oftalmologia; l’Hospital Can Misses va fer intervencions quirúrgiques a la base del crani amb un neuronavegador, i l’Hospital General Mateu Orfila va renovar la dotació del Laboratori de Bioquímica amb equipaments de darrera generació.

 

Quant a l’àmbit dels recursos humans, el Servei de salut ha apostat per estabilitzar els professionals i, per tant, ha potenciat la convocatòria d’oposicions i ha continuat amb el procediment de les proves ja convocades.

 

En relació amb el Pla d’Infraestructures, s’han adjudicat els concurs d’idees pel valor total d’1,2 milions d’euros per a la construcció o reforma dels centres de salut Son Ferriol, El Carme i Bon Aires —que serà el més gran de les Illes Balears— a Palma; els centres de salut Trencadors (Llucmajor), Pollença i Nuredduna (Artà), i les unitats bàsiques de salut de Santa Margalida, Sant Llorenç des Cardassar, Consell, Montuïri i Sant Joan. A més, no podem oblidar els grans projectes de recuperació dels antics hospitals de Son Dureta, Verge del Toro i Can Misses.

 

Tanmateix, l’any 2020 es recordarà perquè va aparèixer una malaltia nova, la COVID-19, causada pel SARS-CoV-2, que ràpidament esdevingué una pandèmia mundial.

 

Aquesta Memòria conté un apartat especial dedicat, de manera cronològica, a totes les accions que el Servei de Salut va dur a terme per fer front a aquesta crisi sanitària.

 

Una vegada més vull agrair a tots els professionals del Servei de Salut el seu compromís i dedicació durant els primers mesos de lluita contra el SARS-CoV-2, perquè en aquells primers moments d’incertesa i desconeixement varen donar el millor de si mateixos per afrontar la malaltia i fer que el sistema sanitari resistís.

 

Juli Fuster

Direcció General

Accés a la memòria completa