CS de Son Ferriol

Equip directiu

Director/a de ZBS : Tomás Rodríguez Ruíz
Responsable infermeria d'EAP : Jose Manuel Orán Hernández
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Isabel Petro Mulet

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/

A partir de l’1 de juliol 2024 ens traslladam. Consultau com arribar-hi


07198-Palma


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 428 871

Veure mapa de localització de: CS de Son Ferriol

HORARI

De dilluns a dijous de 8.00 a 20.00 i divendres de 8.00 a 15.00

ANALÍTIQUES

Dilluns a divendres de 08.00h a 08.45h.

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2023

<14 anys 14.36 %
2.283

14-64 anys 69.75 %
11.085

>64 anys 15.89 %
2.525

Total: 15.893


UBS de Sant Jordi

Cartera de Servicios

 • MAPA.
 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Cirurgia menor.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Educació individual: intervenció avançada individual de deshabituació tabàquica, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Projectes d'investigació.
 • Espirometries.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques