Prestacions sanitàries

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Prestacions sanitàries del Servei de Salut de les Illes Balears

Es consideren prestacions d'atenció sanitària del Sistema Nacional de Salut (SNS) els serveis o conjunt de serveis preventius, diagnòstics, terapèutics, rehabilitadors i de promoció i manteniment de la salut adreçats a la ciutadania.

El catàleg de prestacions del Sistema Nacional de Salut (SNS) té per objetiu garantir les condicions bàsiques i comunes per a una atenció integral, continuada i en el nivell adequat d'atenció sanitària

 

 invalid quix collection shortcode!