Actualització de dades d'identificació o domicili

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Actualització de dades d'identificació o domicili

 • He de comunicar el canvi de dades d’identificació o domicili?

  Sí, sempre que les dades no es corresponguin amb les del document d’identitat, bé sigui per variació o errada, i quan hi ha un canvi de domicili o telèfon de contacte.

 • On es poden actualitzar les dades que consten en el Servei de Salut de les Illes Balears?
  • PRESENCIALMENT: A la Unitat d'Admissió del vostre centre de salut (CS).
  • TELEMÀTICAMENT: Fent una sol·licitud administrativa en el Portal del Pacient. (Només permet fer el canvi de telèfon i/o del correu electrònic. El canvi de domicili només es pot fer de forma presencial)
 • Sol·licitud de canvi de metge/metgessa i/o professional d'infermeria

  Es pot realitzar per mitjà d'una sol·licitud administrativa en el Portal del Pacient.

 

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.