Alta Tecnologia

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Equipaments d'alta tecnologia del Servei de Salut de les Illes Balears

El Servei de Salut de les Illes Balears, en l’exercici de les seves competències, realitza una avaluació de l’equipament mèdic d’alta tecnologia amb l’objectiu d’identificar aquells equips estratègics que esdevenen imprescindibles per a satisfer les necessitats en matèria de salut pública que té aquesta comunitat. Es posa especial èmfasi en detectar tots aquells equips que, per haver esgotat la seva vida útil, requereixin la seva renovació.

Adquisició de nova tecnologia que incorpori els darrers avanços a nivell d’alta tecnologia i que afavoreixi, significativament, la qualitat assistencial.

L’adquisició d’aquesta tipologia d’equip exigeix la contractació de plans de manteniment capaços d’assegurar la qualitat del procés assistencial derivada de la disponibilitat de l’equipament que permeti al Servei de Salut el compliment de la cartera de serveis així com oferir una adequada prestació sanitària.