Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER

Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER

 

Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Programa operatiu (2014-2020)

 

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és un instrument financer de la Comissió Europea la finalitat de la qual és enfortir la cohesió econòmica i social a la Unió Europea per provar de corregir els desequilibris entre les diferents regions. Aquests ajuts es materialitzen per mitjà de les subvencions que concedeix la Comissió i que gestionen directament les administracions públiques (de l’Estat, autonòmica i local).

 

El FEDER centra les seves inversions en les següents àrees que considera prioritàries:

 

  • Innovació i recerca
  • Programa digital
  • Suport a la petita i mitjana empresa (PIME).

 

Per fomentar el creixement en el període 2014-2020, la política de cohesió ha establit onze objectius temàtics o línies d’actuació prioritària, entre els quals destaquen els següents:

 

  1. Enfortiment de la recerca, del desenvolupament tecnològic i de la innovació.
  2. Millora de l’accés, de l’ús i de la qualitat de les tecnologies de la informació i la comunicació.
  3. Millora de la competitivitat de les PIME.
  4. Suport de la transició cap a una economia d’emissions de carboni baixes.

 

El Servei de Salut de les Illes Balears és un centre gestor del Programa Operatiu del FEDER 2014-2020.