Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de les Illes Balears

El Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de les Illes Balears 2014-2020 ha definit una estratègia d'intervenció que persegueix els següents objectius:

 

  • Objectiu Temàtic 1: Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.
  • Objectiu Temàtic 2: Millorar l'ús i qualitat de les TIC i l'accés a les mateixes.
  • Objectiu Temàtic 3: Millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.
  • Objectiu Temàtic 4: Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors.
  • Objectiu Temàtic 6: Protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos.
  • Objectiu temàtic 10: Invertir en educació, formació professional per a l'adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent.
 
FONS ADDICIONALS REACT-EU 
 
  • Objectiu temàtic 20: Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de la COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l'economia. 

 

La Direcció General de Fons Europeus del Govern de les Illes Balears negocia i gestiona l'aplicació a les Illes Balers dels PO FEDER 14-20 Programa Operatiu FEDER 14-20 i Programa Operatiu FSE 14-20 , així com els programes de territorial europea.

 

El Servei de Salut de les Illes Balears és un centre gestor del Programa Operatiu del FEDER 2014-2020.