Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Butlletí núm. 28 - any 2014 - Acreditació del curs en línia sobre el Codi de bones pràctiques

  • Curs en línia sobre el Codi de bones pràctiques en l’ús dels sistemes d’informació i tractament de les dades de caràcter personal
  • Curs en 3D guardonat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb el premi a la millor difusió de 2009 en matèria de protecció de dades

 

Què és el Codi de bones pràctiques en l’ús dels sis-temes d’informació i en el tractament de les dades de caràcter personal?

Es va aprovar el 28 d’abril de 2009 com a circular del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per formar part de la política de seguretat d’aquest ens.

Té com a objectiu garantir i protegir la privacitat de la informació —especialment les dades de caràcter perso-nal— contra els accessos, l’ús i la divulgació no autorit-zats, la pèrdua, l’alteració, la destrucció i el robatori.

 

Quins són els objectius del curs en línia?

Difondre el Codi i conscienciar i alhora formar totes les persones usuàries sobre els seus continguts, tant en el marc legal com en les mesures pràctiques de seguretat que han de conèixer.

 

A qui va adreçat?

A tot el personal del Servei de Salut que empri sistemes d’informació i tracti dades de caràcter personal.

 

Està acreditat el curs?

Sí, per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears. Tots els professionals sanitaris que completin el curs segons els criteris establerts rebran 0,7 crèdits. Pel seu costat, els professionals no sanitaris rebran un certificat d’aprofitament del curs.

 

Com es presenta?

El curs es presenta en una plataforma formativa en 3D, a distància, molt pràctica i interactiva, que ajuda l’alumnat a entendre’n els continguts de manera clara i senzilla.

Quins elements bàsics fan falta per a la formació?

Només fa falta tenir connexió a Internet i un navegador web des de qualsevol sistema operatiu (PC o Mac).

 

Com s’hi han d’inscriure?

Des de la pàgina web de formació del Servei de Salut (https://formacio.ssib.es/login/index.php) es pot accedir per mitjà del número d’usuari d’SSIB i la contrasenya personal.

 

Quins continguts inclou el curs?

El curs inclou casos pràctics, preguntes específiques, conceptes legals i bones pràctiques en l’ús dels sistemes d’informació.