Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Institut Nacional de Ciberseguretat

Butlletí núm.74 - Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya (INCIBE)

L'Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya, MP, SA, (INCIBE) és un dels instruments del Govern d’Espanya que està al servei d'empreses privades, entitats públiques i ciutadans oferint suport en matèria de ciberseguretat, principalment a aquells que gestionen infraestructures crítiques. 

La missió d'INCIBE se centra a reforçar la ciberseguretat, la confiança i la protecció de la informació i la privadesa. Per això, un dels seus principals objectius és que els usuaris i les empreses siguin capaços d'identificar els riscs i atacs per poder minimitzar la possibilitat de sofrir danys.

 

Els usuaris, tant en l'entorn professional, com en el personal, han de ser conscients de la necessitat d'una bona ciberseguretat i aprendre a protegir-se, atès que aquests són la principal via d'entrada per als ciberdelinqüents.

 

Serveis de l'INCIBE 

Per poder dur a terme la seva missió, INCIBE ofereix una sèrie de serveis:

 

  • Servei de ciberseguretat: per mitjà d'un servei de resposta davant incidents de ciberseguretat i un programa de conscienciació orientats als ciutadans, empreses i profesionales.
  • Tecnologies de ciberseguretat: amb el desenvolupament de tecnologies i eines que permeten identificar, catalogar i analitzar incidents de seguretat amb la finalitat de donar resposta als diferents ciberincidents.
  • I des del mes de febrer de 2020 INCIBE ofereix un nou servei d'atenció telefònica per resoldre consultes i dubtes sobre ciberseguretat:

 

017 Telèfon d'ajuda en Ciberseguretat

El 017 és una iniciativa d'assistència telefònica gratuïta i confidencial destinada a qualsevol empresa o particular (ciutadans, pares, mares, menors, educadors, educadores, etc.) i té per finalitat oferir ajuda a l'hora de resoldre dubtes sobre ciberseguretat, privadesa, protecció de dades, ús segur i responsable d'Internet i de la tecnologia, entre d’altres consultes. 

Es podran fer consultes en horari de 9:00 a 21:00 hores tots els dies de l'any (inclosos els dissabtes, diumenges i festius).

 

Formularis digitals de contacte en matèria de ciberseguretat 

A més d'assistència telefònica, INCIBE ofereix la possibilitat de contactar amb ells per mitjà de diferents formularis, depenent de si es tracta d'una consulta feta per i per a la ciutadania, empreses, menors, pares/mares i/o educadors/educadores.

 

Ciutadania 

Oficina de Seguretat de l'Internauta (OSI)

L'Oficina de Seguretat de l'Internauta (OSI) és un servei gratuït que proporciona informació i suport a l'usuari final per evitar i resoldre els problemes de seguretat que poden sorgir en navegar per Internet.

 

Formulari de contacte dirigit a la Ciutadania 

 

Empreses

Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya (INCIBE)

INCIBE ofereix protecció a les empreses, resol consultes relacionades amb incidents en les organitzacions i consciencia sobre la importància dels actius d'informació i com han de protegir-se.

 

Formulari de contacte dirigit a Empreses 

 

Menors, pares/mares i educadors/educadores

Internet Segura for Kids (IS4K) 

Internet Segura for Kids (IS4K) és el centre de Seguretat per a menors d’edat que té per objecte la promoció de l'ús segur i responsable d'Internet i les noves tecnologies per a infants i adolescents. 

 

Formulari de contacte dirigit a menors, pares/mares i educadors/educadores

 

 

S’ha de remarcar que, la majoria de situacions que afecten els usuaris són degudes, en molts casos, a la falta de preparació i conscienciació en ciberseguretat. Per corregir aquestes possibles debilitats, igualment des d'INCIBE, s'ofereixen eines addicionals a l'assistència telefònica, com un kit de conscienciació, eines didàctiques, jocs, etc. per conscienciar i entrenar als usuaris.

 

Catàleg de solucions i/o proveïdors en matèria de ciberseguretat 

Finalment, cal destacar que INCIBE ofereix un catàleg de solucions i/o proveïdors en matèria de ciberseguretat ja analitzades per part seva, la qual cosa garanteix que, en tot cas, aquestes propostes són un punt de partida fiable per ser implementades en la nostra organització.