Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Butlletí núm.103 Blockchain i com s’aplica en el sector de la salut

Què és el blockchain?

 

El blockchain (cadena de blocs, en català) és una tecnologia que permet dur un registre segur, descentralitzat, sincronitzat i distribuït de les operacions digitals que realitzam, sense que calgui que tercers hi intervinguin (per exemple, els bancs). Els blocs que formen la cadena estan xifrats i connectats entre si, de tal manera que permet la participació de diferents usuaris (cadascun associat a un bloc). Cada bloc pot contenir diferents tipus d’informació.

 

El blockchain s’autoprotegeix gràcies a la seva pròpia estructura i arquitectura. Com s’ha indicat, cada cadena de blocs conté informació i cada bloc pot contenir diferents tipus d’informació, així com el número d’identificació del bloc (anomenat hash), que és un número únic i irrepetible. Per això, cada bloc té el seu hash i alhora conté el hash del bloc anterior. D’aquesta manera, quedarien connectats entre si i formarien entre ells la cadena de blocs. És per això que, en el sector de la salut, seria impossible manipular els historials clínics.

 

Com s’aplica el bockchain en el sector de salut?

 

La tecnologia blockchain s’aplica en el sector sanitari per millorar la gestió de dades, la privadesa dels pacients i els resultats de l’atenció sanitària. El sector sanitari es caracteritza per una enorme quantitat de dades, inclosos els historials mèdics, els resultats de laboratori i les receptes dels pacients. Aquesta tecnologia pot ajudar a racionalitzar aquestes dades i fer-les fàcilment accessibles a les parts autoritzades, com els proveïdors sanitaris i els pacients.

 

Un dels principals avantatges de l’ús del blockchain en el sector sanitari és la seva capacitat per protegir les dades dels pacients. Amb el nombre creixent de violacions de dades i amenaces cibernètiques, la privadesa dels pacients s’ha convertit en una preocupació important. S’empren algorismes criptogràfics per xifrar les dades per garantir que no puguin ser manipulades o que no hi puguin accedir persones no autoritzades. Això ajuda a protegir la informació sensible dels pacients i a prevenir les filtracions de dades.

 

Un altre benefici significatiu del blockchain en la sanitat és la seva capacitat per millorar els resultats de l’atenció sanitària. Amb el blockchain, els professionals sanitaris poden accedir a les dades dels pacients en temps real i prendre decisions informades sobre la seva atenció. Això pot ajudar a reduir els errors mèdics, millorar els resultats dels pacients i salvar vides. A més, pot ajudar a reduir els costs sanitaris en agilitar els processos administratius i eliminar intermediaris.

 

En conclusió, la tecnologia blockchain té un enorme potencial en el sector sanitari. Pot ajudar a millorar la gestió de dades, la privadesa dels pacients i els resultats de l’atenció sanitària. A mesura que el sector sanitari segueixi adoptant la transformació digital, exercirà un paper fonamental en la protecció de les dades dels pacients i la millora dels resultats sanitaris. Amb la creixent demanda de transaccions digitals segures en el sector sanitari, la tecnologia de cadena de blocs està cridada a revolucionar la manera com gestionam les dades sanitàries i prestam assistència als pacients.

 

Casos en què el blockchain ja s’aplica amb èxit en l’àmbit sanitari1

 

  • Estònia: des de 2012 disposa d’una solució en l’àrea de salut, KSI Blockchain.
  • Illinois (Estats Units d’Amèrica): manté un registre de tots els seus metges emprant aquesta tecnologia.
  • Parlament Europeu: llança una proposta de resolució sobre tecnologies de comptabilitat distribuïda; la tecnologia blockchain permet als ciutadans protegir i posseir les seves dades de salut.
  • Dubai: aspira a convertir-se en el primer govern digital suportat en tecnologia blockchain en 2020. En l’àmbit de la salut intercanviarà registres digitals entre diversos proveïdors de salut.

 

Finalment, cal recordar que durant el 2022 s’han impartit dues sessions en línia amb l’objectiu de proporcionar una formació de la tecnologia blockchain. Així, els assistents van poder conèixer i valorar els beneficis que aquesta tecnologia pot aportar a una organització. Es pot accedir a aquestes sessions en el canal d’streams de l’Oficina de Seguretat.

 

Referències