Comissions i comitès autonòmics sanitaris

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Comitè d'Incorporació de Tecnologia (CITEC)

El Comitè d'Incorporació de Tecnologia (CITEC) és un comitè multidisciplinari, constituït per professionals sanitaris de diferents àrees del Servei de Salut de les Illes Balears. Aquest comitè es crea com a òrgan col·legiat assessor de la Direcció d'Assistència Sanitària, per tal d'establir un organisme d'anàlisi per a la incorporació de nova tecnologia en l'assitència sanitària del Servei de Salut de les Illes Balears.