Comissió Autonòmica Multidisciplinar d'Al·lèrgies

Comissió Autonòmica Multidisciplinar d'Al·lèrgies

La Comissió Autonòmica Multidisciplinar d'Al·lèrgies es crea com a òrgan assessor de la Direcció d'Assistència Sanitària del Servei de Salut de les Illes Balears, per tal de prestar assistència en els processos al·lèrgics, amb les mateixes condicions d'accés, a tot el territori de les Illes Balears. Està presidida por un membre del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) i coordinada per un facultatiu designat entre els especialistes dels serveis integrants (al·lergologia, dermatologia, immunologia, otorrinolaringologia, pediatria i pneumologia). Tots els serveis dels hospitals integrats en la Comissió disposen d'un referent en la mateixa.

En els darrers cinc anys, només 5 pacients s'han hagut de desplaçar fora de les Illes Balears per ser atesos d'una patologia al·lèrgica.

Objectiu

Prestar assistència en els processos al·lèrgics amb les mateixes condicions d'accés a tot el territori de les Illes Balears.

Àmbits d'actuació

La Comissió Autonòmica Multidisciplinar d'Al·lèrgies té tres àmbits d'actuació: assistencial, d'investigació i de docència.

  • Assistencial: cada especialista presentarà els casos a les sessions de la Comissió.
  • Investigació: es potenciarà la configuració de grups de treball en sinergia amb la Facultat de Medicina de la Universitat de las Illes Balears (UIB) i la participació en estudis de caire estatal i internacional.
  • Docència: es pretèn aconseguir una major comprensió de la patologia al·lèrgica aportant la visió dels diferents serveis que formen la Comissió (proposta d'activitats, sessions docents, etc.).
Membres

L'òrgan integra les especialitats d'al·lergologia, dermatologia,  immunologia, otorrinolaringologia, pediatria i pneumologia. Ademés, per necessitats en les àrees de docència i recerca també estarà integrada per especialistes consultors d'anatomia patològica, medicina interna, microbiologia, radiologia i altres.

L'especialista en al·lergologia, assumeix les funcions d'assesoria i actua com a referent assistencial per a totes les especialitats que ho requereixin, atesa la complexitat o la rellevància que presenten alguns casos.