Comitè d'Asma Greu

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Comitè d'Asma Greu

El Comitè d'Asma Greu és una comissió multidisciplinària, constituïda per professionals sanitaris (pneumòlegs) pertanyents a diferents hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears. Aquest comitè es crea com a òrgan col·legiat assessor de la Direcció d'Assistència Sanitària i de la Subdirecció d'Atenció Hospitalària, per tal d'establir un organisme de control i seguiment de la prescripció de fàrmacs biològics per a l'asma.

Coordinador

Francisco de Borja García-Cosío Piqueras

Objectiu
  • L’objectiu principal del Comitè d'Asma Greu és establir un organisme de control i seguiment de la prescripció de fàrmacs biològics per a l'asma, tant dels ja utilitzats fins ara (Omalizumab), com dels fàrmacs biològics que han d'arribar.