Coordinació de sistemes d'informació clínica

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Coordinació de sistemes d'infomació clínica

El coordinació de sistemes d'infomació clínica està adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn de la Direcció d'Assistència Sanitària.
Responsable de Coordinació

Alfonso Villegas Rey

Ubicació i Contacte

Coordinació de sistemes d'infomació clínica
Direcció d'Assistència Sanitària
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2n pis - 07003

Tel. 971 175 600

Òrgans de gestió

Unitat de Desenvolupament d'Història Clínica Electrònica d'Atenció Primària