Sector sanitari de Menorca

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Sector Sanitari de Menorca

Disposa de l’Hospital General Mateu Orfila.

Pertany a l'Àrea de Salut de Menorca i comprèn totes les zones bàsiques de salut de l’illa de Menorca, que són les següents:


Dalt Sant Joan

Comprèn el terme municipal de Maó, inclou els nuclis de Llucmaçanes i de Sant Climent, i se n’exclou la part oriental que es descriu a la ZBS Verge del Toro.

Inclou, també, tot el terme municipal de Sant Lluís.


Centres de què disposa:

Es Banyer

Comprèn els termes municipals d’Alaior i des Mercadal.


Centres de què disposa:

Canal Salat

Comprèn el municipi de Ciutadella de Menorca.


Centres de què disposa:

Verge del Toro

Comprèn la part oriental del terme municipal de Maó, amb la delimitació següent: límit del terme municipal des Castell; límit del terme municipal de Sant Lluís fins a la cruïlla amb la carretera Me-702 (de Maó a Sant Lluís); carretera Me-702 (cap al nord); avinguda de Josep Anselm Clavé (senars), carrer de Sant Josep (senars), carrer de Sant Jordi (senars de l’1 al 33), carrer del Bastió (senars), plaça del Bastió, carrer des Rector Mort (senars de l’1 al 21), carrer de Sant Jaume (parells del 2 al 72), carrer des Frares (senars de l’1 al 13), pla des Monestir, costa des Muret, costa des General i moll de Llevant fins a la costa de Llevant.

Inclou, també, tot el terme municipal des Castell.


Centres de què disposa:

Ferreries

Comprèn el municipi de Ferreries i des Migjorn Gran.


Centres de què disposa: