Servei de Documentació Clínica

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Servei de Documentació Clínica

El Servei de Documentació Clínica (DOCLIB) està adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn de la Direcció d'Assistència Sanitària

Cap del Servei

F. Josep Morado Xumet

Ubicació i contacte

Servei de Documentació Clínica
Direcció d'Assistència Sanitària
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2n pis - 07003  Palma
Tel. 971 1756 00
 

Enllaços externs d'interès