Plans i estratègies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Programa Pacient Actiu de les Illes Balears

Programa Pacient Actiu de les Illes Balears

El Programa Pacient Actiu de les Illes Balears s’engloba dins el Pla d’Atenció a les Persones amb Malalties Cròniques 2016-2021 i l’Estratègia social de promoció de la salut de la Conselleria de Salut de les Illes Balears.

A la vegada, està alineat amb l’Estratègia per a l’Abordatge de la Cronicitat i amb l’Estratègia de Promoció de la Salut del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Aquest programa neix amb la intenció de millorar la salut i la qualitat de vida de persones amb malalties cròniques i persones cuidadores, mitjançant mecanismes de recolzament, acompanyament i formació entre iguals, que els permetin adquirir major autonomia i efectivitat de la cura.