Plans i estratègies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Pla d'atenció a les persones amb malalties cròniques 2016-2021

Pla d'Atenció a les Persones amb Malalties Cròniques 2016-2021. El repte del sistema sanitari

El nostre sistema sanitari està pensat per donar resposta a les necessitats de salut de la població sobretot en les fases agudes de la malaltia. No obstant això, l'increment de l'esperança de vida i amb això la possibilitat de desenvolupar malalties cròniques ens introdueixen noves necessitats a les quals hem de donar resposta.

Amb aquesta idea, la Conselleria de Salut ha plantejat entre els seus objectius estratègics, impulsar un pla d'actuació basat en la necessitat de millorar l'atenció de les persones que pateixen malalties cròniques.

Per això, ha encarregat al Servei de Salut desenvolupar aquest pla que tracta de recollir les actuacions més importants a desenvolupar en els propers anys. El desafiament és important atès que afecta tots els nivells assistencials i alguna de les accions que s'han de dur a terme impliquen una manera diferent d'actuar, un autèntic canvi de model, en el qual cobra especial rellevància la necessitat de deixar d'atendre malalties per passar a atendre malalts, tenint molt en compte, a més de la malaltia, les diferents necessitats (empatia, afectivitat, socials…) i tot això amb un enfocament preventiu indispensable i el necessari apoderament de la població per aconseguir un acte de responsabilitat en la gestió de les seves malalties.

Creiem que orientar el sistema a donar resposta a aquestes necessitats ens permetrà ser més eficients en la gestió dels nostres recursos.

 

Desacarregar el Pla d'Atenció a les Persones amb Malalties Cròniques 2016-2021