CS de Artà - Nuredduna

Equip directiu

Director/a de ZBS : Antonio Iñigo Verd
Responsable infermeria d'EAP : Magdalena Barceló Gómez
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Francisca Riera Coronado

Hospital del sector

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ Hospital 3
07570-Artà


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 562 041

Veure mapa de localització de: CS de Artà - Nuredduna

HORARI

De dilluns a dijous de 8.00 a 20.00. Divendres de 8.00 a 15.00

ANALÍTIQUES

Dilluns i divendres de 08.00h a 08.30h.

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2023

<14 anys 13.14 %
1.110

14-64 anys 68.74 %
5.807

>64 anys 18.12 %
1.531

Total: 8.448


UBS de Colònia de Sant Pere

Cartera de Servicios

 • Unitat de Fisioteràpia.
 • Cirurgia menor.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Educació individual: intervenció avançada individual de deshabituació tabàquica, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Control d'anticoagulació oral (SINTROM).
 • Dispensació de METADONA.
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Educació grupal: escola de mares i pares, etc.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques