CS de Campos - Xaloc

Equip directiu

Coordinador de centres : Margalida Ginard Vanrell
Coordinador d'infermeria : Antònia Vicens Torres
Coordinador d'administració : Ana Maria Ramon de María

Hospital del sector

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ des Tren 4
07630-Campos


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 160 015

Veure mapa de localització de: CS de Campos - Xaloc

HORARI

De dilluns a dijous de 8.00 a 20.00. Divendres de 8.00 a 15.00

ANALÍTIQUES

Dilluns, dimarts i dijous de 8.00 a 8.30

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2019

<14 anys 16.51 %
2.435

14-64 anys 65.69 %
9.688

>64 anys 17.80 %
2.626

Total: 14.749


UBS de Sa Colònia de Sant Jordi


UBS de Sa Rapita


UBS de Ses Salines

Cartera de Servicios

  • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, etc.
  • Programa d'atenció domiciliària
  • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
  • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
  • Consulta de medicina de família.
  • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
  • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
  • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
  • Consulta de pediatria i atenció al nin.
  • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.