CS de Casa del Mar

Equip directiu

Director/a de ZBS : Mª Carmen García Paz
Responsable infermeria d'EAP : María José Vico Molina
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Maribel Llompart Portero

Dades de contacte

DIRECCIÓ: Passeig de s'Escollera 7
07012-Palma


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 725 271

Veure mapa de localització de: CS de Casa del Mar

HORARI

De dilluns a dijous de 8.00 a 20.00 i divendres de 8.00 a 15.00

ANALÍTIQUES

Dilluns a divendres de 8.00 a 8.45

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2023

<14 anys 9.58 %
2.483

14-64 anys 71.64 %
18.566

>64 anys 18.78 %
4.866

Total: 25.915


UBS de El Terreno


UBS Centre

Cartera de Servicios

 • Unitat de Fisioteràpia.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, etc.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Control d'anticoagulació oral (SINTROM).
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Doppler.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria i fisioteràpia.
 • Espirometries.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques