CS de Sant Josep de sa Talaia

Equip directiu

Director/a de ZBS : José Segador Parra
Responsable infermeria d'EAP : Gloria Isabel Perez Fernandez
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Josefa Ribas Tur

Hospital del sector

Dades de contacte

DIRECCIÓ: Carrer Can Cantó 19 - 07830
07830-Sant Josep de sa Talaia


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 801077

Fax: 971 801071

Veure mapa de localització de: CS de Sant Josep de sa Talaia

HORARI

Dilluns a dijous de 8.00 a 17.30
Divendres de 8.00 a 15.00

ANALÍTIQUES

Dimarts, dijous i divendres de 8.00 a 9.00

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2019

<14 anys 14.97 %
1.851

14-64 anys 73.48 %
9.084

>64 anys 11.55 %
1.428

Total: 12.363


UBS de Sant Agustí des Vedrà


UBS de Cala de Bou

Cartera de Servicios

 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Control d'anticoagulació oral (SINTROM).
 • Dispensació de METADONA.
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Unitat d'Odontologia i Salut bucodental.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria i fisioteràpia.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, grup d'educació per a la salut, grup d'educació per a diabètics, consulta jove, etc.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques