CS de Son Cladera

Equip directiu

Director/a de ZBS : Cecilia Beatriz Mosquera
Responsable infermeria d'EAP : Francisco Javier Guerrero Iborra
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Margarita Cañellas Rubí

Dades de contacte

DIRECCIÓ: Camí de Son Cladera 6
07009-Palma


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 470 722

Veure mapa de localització de: CS de Son Cladera

HORARI

De dilluns a dijous de 8.00 a 20.00 i divendres de 8.00 a 15.00

ANALÍTIQUES

De dilluns a divendres de 8.00 a 8.30

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2023

<14 anys 12.51 %
1.279

14-64 anys 70.31 %
7.188

>64 anys 17.18 %
1.756

Total: 10.223


UBS de Sa Indioteria

Cartera de Servicios

  • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, etc.
  • Programa d'atenció domiciliària
  • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
  • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
  • Consulta de medicina de família.
  • Control d'anticoagulació oral (SINTROM).
  • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
  • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
  • Consulta de pediatria i atenció al nin.
  • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques