CS de Son Gotleu

Equip directiu

Coordinador de centres : Marina del Vecchio
Coordinador d'infermeria : Ana Campos Guerrero
Coordinador d'administració : Catalina Martorell Artigues

Dades de contacte

DIRECCIÓ: Camí de Son Gotleu 83
07008-Palma


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 244 703

Veure mapa de localització de: CS de Son Gotleu

HORARI

De dilluns a dijous de 8.00 a 20.00 i divendres de 8.00 a 15.00

ANALÍTIQUES

De dilluns a dijous de 8.00 a 8.30.
Divendres de 8.00 a 8.15.

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2019

<14 anys 17.44 %
4.034

14-64 anys 68.92 %
15.939

>64 anys 13.63 %
3.153

Total: 23.126

Cartera de Servicios

 • Cirurgia menor.
 • Centre docent de Medicina Familiar i Comunitària.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Unitat d'Odontologia i Salut bucodental.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Doppler.
 • Espirometries.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, grup d'educació per a la salut, grup d'educació per a diabètics, consulta jove, etc.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.