CS de Soller - Serra Nord

Equip directiu

Director/a de ZBS : Fabián Unda Villafuerte
Responsable infermeria d'EAP : Aina Sansó Romera
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Mª Angeles Yufera Moreno

Dades de contacte

DIRECCIÓ: Camí d'es Camp Llarg 18
07100-Sóller


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 632 226

Veure mapa de localització de: CS de Soller - Serra Nord

HORARI

CS i PAC: obert 24 hores

ANALÍTIQUES

De dilluns a divendres de 8.00 a 8.30

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2023

<14 anys 11.93 %
1.734

14-64 anys 67.73 %
9.842

>64 anys 20.34 %
2.956

Total: 14.532


UBS de Port de Sóller


UBS de Fornalutx


UBS de Deià

Cartera de Servicios

 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Control d'anticoagulació oral (SINTROM).
 • Prick test (proves epicutànies).
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Espirometries.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, grup d'educació per a la salut, grup d'educació per a diabètics, consulta jove, etc.
 • Centre docent de pregrau d'infermeria.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques