Cartera de serveis complementària en prestació de transport

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Cartera de serveis comuna suplementària en prestació de transport

La cartera de serveis comuna suplementària en prestació de transport inclou les compensacions que, en concepte de dietes, transport i pernoctació, poden sol·licitar les persones beneficiàries de l’assistència sanitària de la Seguretat Social que siguin usuàries del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT), en cas que s’hagin de desplaçar per rebre assistència sanitària a centres, serveis o establiments radicats fora de l’illa on estigui establerta l’àrea de salut de la seva localitat de residència.

 

Normativa