Notícies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

La Conselleria de Salut presenta el nou Pla d'Infraestructures d'Atenció Primària

Les primeres actuacions d’aquest pla tenen un pressupost de 15.901.046 € i afectaran quatre centres de salut i tres unitats bàsiques

El Servei de Salut ja ha invertit 1.532.644 € en reparacions i millores de centres de salut

El nou Pla d’infraestructures d’atenció primària preveu actuacions de reforma o nova construcció a tretze centres de salut i deu unitats bàsiques

El Servei de Salut ha posat en marxa el nou Pla d’infraestructures d’atenció primària, que preveu actuacions de reforma o construcció a tretze centres de salut i deu unitats bàsiques de salut. Aquesta iniciativa respon a la necessitat de millorar i renovar algunes de les nostres instal·lacions sanitàries i forma part del pla de mesures que la Conselleria de Salut està aplicant per dotar aquesta comunitat d’una atenció primària més accessible i resolutiva.

Cal recordar que durant els anys 2015 i 2016 ja s’han executat millores i reformes als centres de salut Arquitecte Bennàzar, Emili Darder, Son Pisà i Valldargent, a Palma; Can Picafort es Blanquer, Inca, Porto Cristo, Santanyí i So na Monda, a la part forana de Mallorca; Canal Salat, es Castell i Ferreries, a Menorca, i es Viver, Sant Antoni, Santa Eulària i Vila, a Eivissa. Aquestes actuacions han suposat una inversió total d’1.532.644 €.

Les actuacions previstes en aquest nou Pla s’aniran desenvolupant a mesura que els ajuntaments implicats vagin formalitzant les cessions dels solars o dels equipaments sanitaris. El Pla s’iniciarà als centres de salut i a les unitats bàsiques de salut que ja tenen tots els permisos necessaris i s’anirà avançant en els tràmits administratius de la resta per començar a executar les obres tan aviat com sigui possible.

També és important destacar que es tracta d’un pla d’infraestructures dinàmic: el Servei de Salut analitza constantment l’estat dels centres a fi de poder plantejar noves obres en cas que es detecti alguna necessitat.

 

Així doncs, les obres que està previst que comencin de manera imminent afecten els centres de salut de Calvià - Santa Ponça (Calvià), Bons Aires (Palma), Can Misses i es Viver (tots dos a Eivissa) i les unitats bàsiques de salut de Cala Rajada (Capdepera),  Petra (Vilafranca) i Cala Millor (Son Servera). Aquestes primeres actuacions tenen un pressupost de 15.901.046 €.

 

Primeres execucions

Centre de Salut Bons Aires
El Servei de Salut ja ha iniciat els tràmits per construir el que serà el Centre de Salut Bons Aires, que s’ubicarà al recinte actual de l’Hospital Psiquiàtric amb una disponibilitat immediata. Aquest centre substituirà a l’actual CS de s’Escorxador i, provisionalment, també al CS Camp Redó.

El CS s’Escorxador (Palma) necessita reubicar-se i el CS Camp Redó, una reforma integral. El primer és a l’antic escorxador, té una població de 30.269 targetes sanitàries com a centre de salut i de 132.895 targetes com a servei d’urgències d’atenció primària (SUAP 24 hores). El Servei de Salut abona un lloguer de 212.000 € per aquest recinte (no és un centre de titularitat pública) i en els darrers anys ha registrat múltiples problemes de manteniment, com ara repetides avaries a l’ascensor.

D’altra banda, el CS Camp Redó, que té assignades 23.721 targetes sanitàries, té trenta anys d’antiguitat i necessita una reforma important perquè l’espai és insuficient i té mancances importants. D’aquest centre depenen dues unitats bàsiques de salut (UBS), la Son Sardina i la d’Establiments, amb 28.534 targetes sanitàries més. El Servei de Salut pretén reformar aquest centre, que es traslladarà provisionalment al nou Centre de Salut Bons Aires fins que acabin les obres de reforma.

El nou CS Bons Aires tendrà 6.800 m2 i 75 consultes i s’hi construirà un altre edifici annex de 730 m2 que es destinarà al SUAP. Té un pressupost de 9.770.959 € i ja se n’està redactant el plec de prescripcions tècniques.

 

Centre de Salut Calvià - Santa Ponça

El CS Calvià Santa Ponça té vint anys i una població de 12.709 targetes sanitàries i de 22.545 com a punt d’atenció continuada. Es preveu ampliar-ne la planta baixa en 652 m2, fer-hi un aparcament, nou consultes, lavabos i altres dependències. L’augment demogràfic de la zona i l’obsolescència d’algunes dependències fan necessària aquesta reforma. Ja s’ha adjudicat el projecte de reforma, amb un pressupost de 992.667 €.

 

Centre de Salut Can Misses

El CS Can Misses (Eivissa)  està ubicat provisionalment al CS Vila, des de 2010. Té assignades 22.728 targetes sanitàries i està ubicat lluny de la seva població, amb una mala connexió de transport públic. La intenció del Servei de Salut és ubicar-lo a l’antic Hospital Can Misses, amb un pressupost de 4.541.615 €.

 

Centre de Salut es Viver

El CS es Viver (Eivissa), que es va construir fa vint anys, té una població assignada de 21.896 targetes sanitàries i requereix una reforma. El projecte està en la fase de redacció tècnica i té un pressupost de 340.088 €.

 

Unitat Bàsica de Salut Cala Rajada

La UBS Cala Rajada, que depèn del CS Capdepera, ha d’atendre un total de 6.422 targetes sanitàries en un espai insuficient i amb defectes de caràcter estructural, la qual cosa fa necessàries una ampliació i una remodelació. L’Ajuntament cedeix una part de l’edifici sense ús de la planta baixa, que es reformarà íntegrament. També s’hi faran millores en els acabats i en la climatització de la planta primera. Actualment està en procés de contractació amb un pressupost de 233.717 €.

 

Unitat Bàsica de Salut Cala Millor

La UBS Cala Millor, que depèn del CS Llevant (Son Servera), té assignades 6.164 targetes sanitàries. La reforma d’aquest centre, assumida per l’Ajuntament, és necessària ja que l’espai resulta petit. El projecte preveu fer-hi una ampliació per dotar la unitat de quatre consultes i un ascensor.

 

Unitat Bàsica de Salut Petra

El cost de les obres d’adequació de l’edifici i de reparació de goteres de la Unitat Bàsica de Salut Petra l’assumiran l’Ajuntament i el Servei de Salut. També s’hi repararà l’aire condicionat i es rehabilitaran els sostres. Les obres comencen aquesta setmana, amb un pressupost d’uns 22.000 €.

D’altra banda, a mesura que els ajuntaments vagin fent les cessions s’aniran desenvolupant els projectes prevists per als centres de salut de Nuredduna (Artà), Pollença, Trencadors (s’Arenal de Llucmajor), Dalt Sant Joan (Maó) i es Banyer (Alaior), i per a les unitats bàsiques de Bunyola, Calonge (Santanyí), Sant Llorenç des Cardassar (Son Servera), Consell, Montuïri, Sant Joan i Santa Margalida.

 

Centre de Salut Pollença

El Centre  de Salut de Pollença es va construir l’any 1990 i té una població de 9.471 targetes sanitàries adscrites com a centre de salut i 16.059 com a punt d’atenció continuada. L’augment de la població ha fet que l’espai resulti insuficient i per això cal construir un nou centre, en el qual es preveu triplicar l’espai actual, amb 2.020 m2, que albergarà 17 consultes i 33 places d’aparcament. L’obra té un pressupost de 3.723.441 €. Actualment s’està tramitant la cessió del solar.

 

Centre de Salut Nuredduna

El Centre de Salut Nuredduna (Artà) té una població de 7.636 targetes sanitàries. L’edifici actual data del segle XVIII i té problemes d’accés i d’aparcament. Es preveu construir un nou edifici de 2.024 m2 que albergarà 15 consultes i un aparcament, per a la qual cosa es disposa d’un pressupost de 2.764.580 €.

 

Unitat Bàsica de Salut Calonge

La UBS Calonge depèn del CS Santanyí, que té una població de 12.709 targetes sanitàries i 22.545 com a punt d’atenció continuada. Es preveu construir-hi un nou edifici de 167 m2, amb tres consultes i una sala de cures, i també s’hi farà un aparcament. El pressupost és de 353.767 €.

 

Unitat Bàsica de Salut Sant Joan

La UBS Sant Joan té una població de 1.536 targetes sanitàries i depèn del CS ses Roques Llises (Vilafranca). El Servei de Salut preveu construir un edifici 209 m2. Aquest projecte es troba en la fase d’estudi i encara s’ha de consensuar amb l’Ajuntament. El pressupost és de 797.711 € i previsiblement es començarà a executar l’any 2018.

Finalment, els projectes que afectaran els centres de salut Migjorn (Llucmajor), sa Torre (Manacor), Son Ferriol (Palma) i la unitat bàsica de salut de Selva es troben encara pendents de definir l’espai o bé del permís dels consistoris.

 

El Pla d’infraestructures d’atenció primària dissenyat pel Servei de Salut és una aposta del Govern de les Illes Balears per acostar a la població uns serveis sanitaris accessibles i de qualitat. Aquestes millores en l’accessibilitat i en la resolució pretenen oferir uns centres de salut i unes unitats bàsiques amb una ubicació adequada, espais suficients i polivalents i infraestructures amb tecnologia suficient per la resolució dels problemes de salut de la població.

invalid quix collection shortcode!