Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Butlletí núm. 20 - any 2013 - Llei de protecció de dades: qualitat de les dades

Amb aquest BUTLLETÍ INFORMATIU encetam un cicle amb el qual donarem a conèixer els principis de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, a fi que pugueu complir-la tant al lloc de treball com a la vida privada. El principi que ens ocupa en aquest número és el de la QUALITAT DE LES DADES.

 

Com és habitual, en moltes ocasions es recu-llen dades personals per a finalitats diverses: obtenir una targeta de descompte en comerços, inscriure’s en algun blog, rebre notícies sobre temes d’interès… i un llarg etcètera. A continuació respondrem algunes preguntes sobre aquest tema.

 

Amb quina finalitat es recullen les dades? 

Les dades només s’han de recollir per donar-hi un tractament legítim: és a dir, no es poden divulgar ni comercialitzar sense el consentiment previ de la persona afectada.

 

Quines dades us poden demanar? 

Les dades que us poden demanar han de ser adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals es recullen. 

Per exemple, si facilitau les dades personals per obtenir una targeta de descompte, és excessiu que us obliguin a emplenar un apartat sobre el vostre estat de salut o l’afiliació sindical.

 

Es poden recollir dades en qualsevol situació? 

No. Està prohibit recollir dades per mitjans fraudulents, deslleials o il·lícits. Per exemple: en un local on hi hagi poca llum —com ara una discoteca— no us poden demanar que consigneu dades per participar en un sorteig per mitjà d’un imprès amb lletra illegible, sobretot en les clàusules que us comprometin en algun aspecte.

 

Quines característiques han de tenir les vostres dades per tractar-les? 

Les dades de caràcter personal han de ser exactes i actualitzades, de manera que corresponguin amb veracitat a la vostra situació actual.

 

Com podeu saber si les vostres dades són exactes? 

Les dades de caràcter personal s’han d’emmagatzemar de manera que permetin exercir el dret d’accés: és a dir, s’han d’habilitar els mitjans necessaris perquè sapigueu quines dades personals s’han desat, llevat que siguin cancel•lades legalment.

 

Què heu de fer si detectau que les vostres dades són inexactes o incompletes? 

Heu de cancel·lar les dades inexactes i substituir-les per les dades rectificades o completar-les: és a dir, exercir els drets de rectificació i cancel•lació de les dades recollides.

 

Fins quan s’emmagatzemaran les vostres dades? 

Les dades de caràcter personal es cancel·len quan han deixat de ser necessàries o perti-nents per a la finalitat per a la qual s’hagin recollit o registrat.

 

 

 

Aprofitam l’avinentesa per convidar-vos al curs en línia sobre el Codi de bones pràctiques en relació amb la protecció de dades. Us hi podeu inscriure clicant aquí o podeu obtenir-ne més informació aquí.