Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Butlletí n.º 48 - any 2016 - Bloqueig del lloc de treball

En aquest número del BUTLLETÍ INFORMATIU recordam la importància de bloquejar les estacions de treball quan deixam el lloc de treball, a fi d’evitar que altres persones puguin accedir a la informació que manejam i/o suplantar-nos en treballar amb el nostre usuari.

El Codi de bones pràctiques del Servei de Salut en l’ús dels sistemes d’informació i en el tractament de les dades de caràcter personal, aprovat per la Circular 1/2014, de 18 d’agost, del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, estableix l’obligació de bloquejar el lloc de treball en els termes següents (punt 8.5):

Tots els terminals, ordinadors personals i dispositius mòbils emprats pels usuaris del Servei de Salut amb accés a la informació en l’acompliment de les seves funcions han de ser bloquejats convenientment per l’usuari abans d’abandonar el lloc de treball, tant momentàniament com al final de la jornada laboral.

Així mateix, ha de bloquejar el lloc de treball al cap d’un temps d’inactivitat, establit per la política de seguretat, que és part de la configuració de l’equip i no pot ser alterat per l’usuari.

El bloqueig de l’equip en el sistema operatiu Windows s’aconsegueix per mitjà de qualsevol d’aquests mètodes:

  1. Des del menú Inici, entre les opcions d’aturada cal triar Blocar.
  2. Pitjant simultàniament les tecles Windows i L.

    Tecla Windows + L

  3. Pitjant simultàniament les tecles control, alt i supr i després seleccionant l’opció Bloca aquest equip.

    Tecla Ctrl + Alt + Supr

Podeu ampliar aquestes recomanacions consultant el Codi de bones pràctiques, accessible des d’aquest enllaç:

http://ibsalut.es/ibsalut/documentospdf/cat/cbp_cat.pdf

En el web de l’Institut Nacional de Ciberseguretat podeu trobar així mateix material informatiu i didàctic sobre la seguretat al lloc de treball, concretament en aquest enllaç (en espanyol):

https://www.incibe.es/extfrontinteco/img/File/empresas/kit/puestodetrabajo/index.html

Bloqueja el teu equip