Convocatories de concurs de trasllats

Convocatòria Infermeria

Dades generals

Data: 04/08/2018

Estat: Arxivada

Categoria: Infermeria

Procés: Concurs

Presentació telemàtica d'instàncies

Data inici: 06/08/2018

Data fi: 04/09/2018

Avís:

fórmula: se sumen tots els dies de serveis prestats a cada un dels subapartats i el resultat es divideix entre 365, i el quocient resultant es multiplica per 12. Fins 4/8/018

Total Files Count :
Total Size :