Convocatories de concurs de trasllats

Convocatòria Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de traumatologia i cirurgia ortopèdica

Dades generals

Data: 19/07/2018

Estat: Arxivada

Categoria: Facultatiu/facultativa especialista d’àrea de traumatologia i cirurgia ortopèdica

Procés: Concurs

Presentació telemàtica d'instàncies

Data inici: 20/07/2018

Data fi: 20/08/2018

Total Files Count :
Total Size :