Convocatories de concurs de trasllats

Convocatòria Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de medicina interna

Dades generals

Data: 01/10/2022

Estat: Arxivada

Categoria: Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de medicina interna

Convocatòria: Facultatiu/facultativa especialista d'àrea de medicina interna

Procés: concurs trasllat

Places: Hospital Son Espases 2 places, Hospital de Manacor 2 places, Àrea S.Menorca 1 plaça.

Presentació telemàtica d'instàncies

Data inici: 01/10/2022

Data fi: 15/11/2022

Guia d'inscipció

Manual informatiu

Total Files Count :
Total Size :